Klimatnätverkets nyhetsbrev

Senast ändrad: 28 mars 2024

Vi ger ut fyra-sex nyhetsbrev om året.

Har du något gott exempel från ditt lärosäte som du vill dela med dig av? Eller någon nyhet som skulle passa bra till Klimatnätverkets nyhetsbrev? Hör gärna av dig till vår kommunikatör!
        

Prenumeration

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93