Klimatnätverkets nyhetsbrev

Senast ändrad: 28 juni 2023

Vi kommer att distribuera fyra-sex nyhetsbrev om året.


       
Nr 1, 2023                          Nr 2, 2023

Prenumeration

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93