Program

Senast ändrad: 12 april 2024

Omställningen till klimatmässigt mer hållbara verksamheter ställer nya krav på alla medarbetare och inte minst på ledarna som behöver hantera målkonflikter som uppstår. Den här dagen tar vi upp frågor som berör ledarskapet i en tid där ideologi, prestation och resultat kanske inte alltid går hand i hand.


Målgrupp: Alla med en ledande roll inom universitet och högskola samt nyckelpersoner och intresserade av frågor som rör hållbar utveckling kopplat till ledarskap.

Datum: Tisdagen den 21 maj 2024
Tid: Kl. 12:00 – 16:15 + mingel 16:15 – 18:00
Plats: Uppsala, SLU Ultuna campus, Ulls väg 26, sal Audhumbla.
         Möjlighet att delta via Zoom.

 

Program

Moderatorer
Kristina von Oelreich, hållbarhetschef och chef för KTH Sustainability Office och Magnus Breitholtz, professor och rektorsråd för miljö och hållbar utveckling vid Stockholms universitet

12:00 – 13:00                    
Lättare lunch och mingel

13:00  – 13:20
Välkommen till SLU!/Inledning

13:20  – 13:50
Ledarskap i en transformativ tid
Frans Prenkert, professor och ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid

13:50  – 14:35 
Möjligheter och målkonflikter i en transformativ tid
Korta anföranden och paneldebatt

  • Lars Johansson, stf prefekt vid SLU
  • Sebastiaan Meijer professor och vice skolchef för skolan för Kemi, bioteknik och hälsa på KTH
  • Frans Prenkert, professor och ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid
  • Anna Sobek, prefekt vid Stockholms universitet

14:35 – 15:15
Fika med diskussionsstationer

15:15 – 16:00                        
Verktyg och delaktighet i transformationen
Korta anföranden och paneldebatt

  • Sara Gräslund, enhetschef för SLU Global
  • Anne-Kathrine Peters, docent och forskare vid KTH samt fokusgruppledare för Klimatnätverkets fokusgrupp "Lärande för hållbar utveckling"
  • Lisa Redin, hållbarhetsstrateg vid Umeå universitet samt fokusgruppledare för Klimatnätverkets fokusgrupp "Byggnader och energi"
    Ytterligare paneldeltagare kan tillkomma.

16:00 – 16:15
Hur kan Klimatnätverket bidra i fortsatta arbetet?
Avslutning

16:15 – 18:00                       
Mingel med tilltugg

                            

Anmälan senast 7 maj 2024. Varmt välkommen!

OBS! Om du anmäler att du ska vara med på plats och inte dyker upp tas en kostnad ut på 500 kr.


Kontaktinformation

Johanna Sennmark, miljöchef, projektledare Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85

Peter Hagelin, Miljökoordinator, projektkoordinator Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU Miljö
peter.hagelin@slu.se, +4618672653, +46761283852

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93