Hoppa till huvudinnehåll

NILS inventeringar i Fjällen

NILS programmet är den enda vegetationsinventeringen som kan leverera heltäckande data för den svenska fjällkedjan. NILS har årligen inventerat i de svenska fjällen sedan 2003, och kontinuitet finns för alla variabler som vi samlat in över tiden – både kontinuerliga och kategoriska variabler.  I fjällen inventeras också habitat enligt EU:S Annex 1 i Art- och Habitatdirektiv samt Vegetationstyper enligt den svenska Fjällvegetationskartan. 

Det tar fem år för att utföra en heltäckande inventering – ett så kallat inventeringsvarv. Data från de tre inventeringsvarven i fjällen levereras till utvärderingen av det svenska miljömålet en Storslagen fjällmiljö, till Sveriges rapportering av habitat till EU, och till Naturvårdsverkets Nationella marktäckedatabas, NMD. 

Fjällinventeringen använder sedan 2021 en ny design (framtagen för övriga NILS inventeringar) som bättre fångar kalfjällets variationsrikedom än det tidigare utlägget av trakter i fjällinventeringen.  Den nya inventeringen är en tvåstegsinventering som bättre kan följa de mer ovanliga naturtyperna och arterna på kalfjället.  

 

Publicerad: 04 april 2023 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se
Loading…