Hoppa till huvudinnehåll

Varför vi inventerar

För gräsmarker är uppdraget att skapa en nationellt heltäckande och generell inventering av alla typer av gräsmarker med extra fokus på naturtyper med höga naturvärden (utpekade i Annex 1 i EU:s Habitatdirektiv). Det gör det möjligt att skatta arealer av olika gräsmarkstyper samt bedöma gräsmarkernas kvalitet. Tillsammans med fjällinventeringen, där gräsmarker också inventeras, täcker inventeringarna alla typer av gräsmarker i Sverige.

Uppdraget att inventera gräsmarker generellt och i jordbrukslandskapet specifikt fanns redan i NILS basinventering men det var för litet stickprov för att få bra data mer än för de vanligaste naturtyperna och arterna. Därför initerades en riktad inventering mot gräsmarker NILS gräsmarksinventering.  

​ 

Publicerad: 15 maj 2024 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se
Loading…