Hoppa till huvudinnehåll

Inventering av Lövskogar

Naturvårdsverket har gett oss uppdraget att förbättra insamlingen av data över lövskogar och på så sätt komplettera Riksskogstaxeringens inventering.

Varför vi inventerar:

Lövskogar är relativt ovanliga och mer data behövs på alla typer av lövskogar framförallt lövskogar med höga naturvärden (utpekade i Annex 1 i EU:s Habitatdirektiv) som t.ex. gamla lövskogar, ädellövskogar, och sumplövskogar.

Lövskog
Publicerad: 21 juni 2023 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se
Loading…