Populärvetenskap

Senast ändrad: 03 mars 2023

Hedenås, H., Christensen P. & Svensson, J. 2015. Det föränderliga fjällandskapet. Skog & Mark 2015, s. 4-8.

Allard, A., Åkerholm, M. & Egelkraut, D. 2015. Samernas gamla mjölkvallar är kulturspår som består länge. Skog & Mark 2015, s. 25-27.

Ahlgren, U. 2015. Ett jordbrukslandskap i ständig förändring. Miljötrender - Tillbaka till framtiden, s. 36-37.

Hedblom, M. 2012. Städernas flora och fauna – övervakning av grön mångfald i centrum. Fauna och Flora 107(4): 30–37.

Hedblom, M. 2011. Long term monitoring of biodiversity and recreational values in Swedish urban green areas – methodology development. The Problems of Landscape Ecology. Vol. XXVIII.

Hedblom, M. 2011. Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård. Fåglar och fjärilar i svenska städer – skötselåtgärder och bevarande strategier. P. 48-60. Ed. Ebenhard T, Almstedt, M. & de Jong J. ISBN: 978-91-89232-60-0 

Allard, A. & Skånes, H. 2011. Ett nationellt program kan ge många spin-off effekter. Kart och Bildteknik 2011:2, s. 20-22.

Sandring, S. & Kempe, G. 2011. Mer skog på landets myrar. Skog & mark 2011 - om tillståndet i svensk landmiljö, s 7-9. Naturvårdsverket.

Svensson, J., A. Glimskär & Å Eriksson. 2010. NILS fångar upp förändringar på landskapsnivå. Skog & mark 2010 – om tillståndet i svensk landmiljö, s 17-19. Naturvårdsverket.

Allard, A. & Skånes, H. 2010. Miljöövervakning via infraröda flygbilder, ett väl använt verktyg med goda framtidsutsikter i Sverige. Kart & Bildteknik 2010:4, s. 20-23.

Glimskär, A. 2004. NILS beskriver landskapet – intryck från fältutbildningen i Skara. Svensk Botanisk Tidskrift 98(6): 328-330.


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86