Publikationer

Senast ändrad: 14 oktober 2020

Kontaktinformation

Pernilla Christensen, avdelningschef, vicedekan med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27070-633 73 86

Sidansvarig: Pernilla.Christensen@slu.se