SLU, Bias, 2020

Senast ändrad: 15 mars 2022

Expedition: Bias, Baltic International Acoustic Survey 

Datum: 28 september till 15 oktober 2020

Start: Västervik

Slut: Ystad

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Niklas Larson, SLU Aqua

Kontakt: +46 (0)10-478 40 33; niklas.larson@slu.se

Område: Östersjön och Bottenhavet

Om expeditionen: Bias genomförs årligen i september eller oktober och är ett internationellt åtagande som samordnas av Internationella havsforskningsrådet, Ices. Under expeditionen uppskattas mängden sill och skarpsill i havet med hjälp av trålfiske, sonarer och ekolod.

Dyk djupare: 


Kontaktinformation