SLU, Bias, sept-okt 2021

Senast ändrad: 16 mars 2022

Expedition: Bias, Baltic International Acoustic Survey
Datum: 25 september till 10 oktober 2021
Start: Kalmar
Slut: Kalmar
Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Samordnare: Niklas Larson, SLU Aqua
Kontakt: +46 (0)10-478 40 33; niklas.larson@slu.se
Område: Östersjön och Bottenhavet
Om expeditionen: Bias genomförs årligen i september eller oktober och är ett internationellt åtagande som samordnas av Internationella havsforskningsrådet, Ices. Under expeditionen uppskattas mängden sill och skarpsill i havet med hjälp av trålfiske, sonarer och ekolod.

Dyk djupare

• SLU Aquas internationellt samordnade expeditioner


Kontaktinformation