SLU, IBTS, Q1 2020

Senast ändrad: 15 mars 2022
En trål ligger på arbetsdäck till forskningsfartyget Svea

Expedition: IBTS, International Bottom Trawl Survey

Datum: 22 januari till 5 februari 2020

Start: Lysekil

Slut: Lysekil

Organisation: SLU, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Samordnare: Barbara Bland, SLU Aqua

Kontakt: 010-478 40 13, barbara.bland@slu.se

Område: Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön

Om expeditionen: IBTS genomförs två gånger per år, under första och tredje kvartalet. Huvudsyftet med expeditionen är att uppskatta förekomsten av olika åldrar av fisk, speciellt de unga fiskarna (rekryteringen) av kommersiella arter som torsk, kolja, sill, skarpsill och makrill. Under årets första expedition undersöks också antalet fisklarver (yngel).


Kontaktinformation