Hur mycket kostar det att hyra R/V SVEA

Senast ändrad: 09 mars 2022

R/V Svea är i huvudsak byggd för svensk miljöövervakning men används också för svensk och internationell forskning. Vi har även möjlighet att ta emot studenter och finns önskemål vänd er till fartygsenheten så kan vi säkert hitta en lämplig lösning. I begränsad omfattning kan även kommersiella verksamheter hyra R/V Svea.

För svenska myndigheter kostar det 120 000 kronor per dygn att hyra Svea, priset är exklusive drivmedel. Till Svea används förnybart bränsle (HVO).

Det osubventionerade priset, som gäller för andra kommersiella hyrestagare, är 250 000 kronor per dygn, exklusive drivmedel.

Kostnaden för HVO är kalkylerad till 14 kronor per liter, inklusive urea. Hyrestagaren kommer att debiteras för faktiskt pris och verklig förbrukning under expeditionen inklusive transit från Lysekil, eller senaste hamn, om inget annat är överenskommet.

Rörliga extrakostnader som exempelvis ytterligare besättning (4 600 kronor per dag) eller utrustning debiteras (enligt offert). Därutöver debiteras mat och boende utifrån bokad hyttplats. För enkelhytt 800 kronor och dubbelhytt 600 kronor per person.

Hyran beräknas utifrån antalet dagar fartyget är bokat. Ju fler bokade dagar per år desto lägre blir den fasta dygnskostnaden.

Transit samt i och urlastning bekostas av hyrestagaren

Fartyget planeras för att få så få transitkörningar som möjligt. Grundprincipen är att respektive hyrestagare står för transitkostnaden. Även tid för i- och urlastning samt iordningställande av fartyget bekostas av hyrestagaren.

Möjlighet att boka tid på R/V Svea

Svea har cirka 230 möjliga expeditionsdygn och för 2022 är 195 dygn planerade vilket betyder att det finns 35 dygn tillgängligt att hyra fartyget. Det finns även möjlighet att följa med på en befintlig expedition om expeditionsledaren godkänner det. R/V Svea kan vara till sjöss 16 dagar men om expeditionen är längre än så krävs ett landstopp för att byta besättning och fylla på förnödenheter.

Ombord på R/V Svea finns 24 enkelhytter och 4 dubbelhytter, av dessa behöver besättningen minst 11 enkelhytter.

R/V Svea kan köra i utländska territorialvatten, men då krävs tillstånd från respektive lands berörda myndigheter. Ansökan förbereds 4 månader innan expeditionens början och skickas till Fartygsenheten som därefter söker tillstånd i berörda länder.