CV-sida

Anna Jansson

Anna Jansson

Presentation

Forskningsintressen: 

Jag är professor i husdjurens fysiologi och mina huvudsakliga fokusområden är arbets-, tränings- och näringsfysiologi, vätske- och elektrolytbalans och kopplingen till tillväxt, hälsa och prestation. Jag har till största delen studerat djurslaget häst men fokuserar nu också på att öka den fysiologiska kunskapen om syrsor med relevans för deras potential som livsmedel. 

Mål med min forskning:

Målet med min forskning är att öka kunskapen om djurens fysiologi och hur vi med bakgrund av den kunskapen kan skapa skötsel-, utfodrings- och träningsstrategier som gynnar både hälsa och prestation. Jag har ett övergripande intresse och mål att bedriva forskning för att alla upplevelse- och livsmedelsproducerande djur skall hållas i uthålliga system - både för dem och för miljön, både här och i utvecklingsländer. Jag driver bland annat projekt som handlar om syrsor som livsmedel både här i Sverige och i Kambodja. 

Forskningskompetens:

Design, provtagning, analys och tolkning av intensiva in vivo försök

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Ledamot i EWEN (European Workshop on Equine Nutrition) och ICEEP (The International Conference of Equine Exercise Physiology)

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Skribent av populärvetenskapliga texter, föredragshållare samt redaktör för Foderbladet (ISSN:1652-683X)

Pedagogisk erfarenhet: 

I första hand undervisning i vätskebalans, temperaturreglering, arbetsfysiologi, hästens nutrition och skötsel samt handledning av kandidat-, masterstudenter och doktorander. 

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Effekter av träningsintensitet och utfodringsstrategi på växande hästars utveckling, ämnesomsättningsreglering, prestation och hälsa

Anna Jansson, Sara Ringmark  

 

Effekter av arbete hos islandshästar

Anna Jansson

 

 

Russet som naturvårdare

Anna Jansson, Carl-Gustaf Thulin

 

Cricket farming – for future food and feed

Anna Jansson

Doktorand: Phalla Miech 

 

Improved management of pigs kept by small holder farmers in Laos

Anna Jansson

Doktorand: Ammaly Phengvilaysouk 

 

Äta insekter – en smaklig lösning på dagens globala problem

 

Anna Jansson

 

Effects of body condition on metabolism, performance and recovery

 

Anna Jansson

 

 

Sammanfattningar av tidigare forskning

Athetic horses fed high energy forage diets

Forskning

 

 

Publikationer i urval

Jansson, A. and Dahlborn, K. (1999) Effects of feeding frequency and voluntary salt intake on fluid and electrolyte regulation in athletic horses. J. Appl. Physiol. 86(5), 1610-1616.

Jansson, A. Lindholm, A. and Dahlborn, K. (2002) Effects of acute intravenous aldosterone administration on Na+, K+ and water excretion in the horse. J. Appl Physiol. 92, 135-141.

Jansson, A. Nyman, S. Lindholm, A. and Lindberg, J. E. Effects on exercise metabolism of varying dietary starch and sugar proportions. (2002) Equine Vet. J. Suppl. 34, 17-21.

Nyman, S., Jansson, A., Lindholm, A. and Dahlborn, K. (2002) Water intake and fluid shifts in horses – effects of hydration status during two exercise tests. Equine Vet J. 34(2), 133-142.

Jansson, A. Sandin, A. and Lindberg J E. (2006) Digestive and metabolic effects of altering feeding frequency in athletic horses. Equine and Comparative Exercise Physiology 3(2); 83-91.

Muhonen S, Julliand V, Lindberg J E, Bertilsson J and Jansson A. 2009. Effects on the equine colon ecosystem of feeding silage or haylage after an abrupt change from hay. J. Animal Science. 87 (7), 2291-2298.

Ragnarsson S and Jansson A. 2010. A comparison of grass haylage digestibility and metabolic plasma profile in Icelandic and Standardbred horses. J Anim Physiol Anim Nutr. DOI:

Connysson M, Essén-Gustavsson B, Lindberg J E and Jansson A. 2010. Effects of feed deprivation on Standardbred horses in training fed a forage-only diet and a 50:50 forage-oats diet. Equine Vet J. Suppl. 38, vol 42, 335-340.

Essén-Gustavsson, B, Connysson, M and Jansson A. 2010. Effects of crude protein intake from forage-only diets on muscle amino acids and glycogen levels in horses in training. Equine Vet J. Suppl. 38, vol 42, 341-346.

Jansson A, Johannisson, A and Kvart C. 2010. Plasma aldosterone concentration and cardiovascular response to low sodium intake in horses in training. Equine Vet J. Suppl. 38, vol 42, 329-334.

Jansson, A. and Lindberg, J.E. 2012. A forage-only diet alters the metabolic response of horses in training. Animal. 6 (12), 1939-1946.

Jansson, A. and Harris, P.A. 2013. A bibliometric review on nutrition of the exercising horse from 1970 to 2010 Öppnas i nytt fönster. Comparative Exercise Physiology. Volume 9, Number 3 - 4.

Ringmark, S. and Jansson, A. 2013. Insulin response to feeding forage with varying crude protein and amino acid content in horses at rest and after exercise Öppnas i nytt fönster. Comparative Exercise Physiology. Volume 9, Number 3 - 4.

Ringmark S, Roepstorff L, Essén-Gustavsson B, Revold T, Lindholm A, Hedenström U, Rundgren M, Ögren G and Jansson A. 2013. Growth, training response and health in Standardbred yearlings fed a forage-only diet. Animal. 7 (5) , pp. 746-753.

Ögren G, Holtenius K. and Jansson A. 2013. Phosphorus balance and fecal losses in growing Standardbred horses in training fed forage-only diets. Journal of Animals Science. Journal of Animal Science 91 (6) , pp. 2749-2755.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-672106
Arbetsbeskrivning: häst, näringsfysiologi, arbetsfysiologi, utfodring, undervisning, forskning Horse, nutrition, exercise, physiology, feeding, teacher, research
Postadress:
Inst för anatomi och fysiologi, Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala
Sidansvarig: mia.hansson@hotmail.com