CV-sida

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Presentation

Eva-Lotta har en doktorsexamen i agrarhistoria (2009). Hennes forskning handlar om samisk markanvändning och samisk hushållsekonomi före c. 1950. I sin avhandling studerade hon EU:s jordbrukspolitik och dess effekter på natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. Hon har också arbetat som lärare i agrarhistoria.

Forskning

Eva-Lotta deltar i ett forskningsprojekt med titeln "Självförvaltning och globalisering: ruralt landskapsutnyttjande och bebyggelseutveckling under 1600-talet i norra Skandinavien" med Jesper Larsson som projektledare. Projektet tar sin utgångspunkt i det språng i utnyttjandet av kollektivt ägda och brukade resurser som sker i norra Skandinavien under 1600-talet.

Publikationer i urval

Frankelius, P., Päiviö Sjaunja, E. -L. and M. Isacson. 2018. Dissertation Review Essay. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket’. Historisk tidskrift, 138(2)

Päiviö, E.-L. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, edited by A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, p. 137-159. University of Primorska Press, Koper. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/index.html#p=139

Päiviö, E.-L. 2017. Book review [Den goda viljan – Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland]. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338. http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2017-2/pdf/HT_2017_2_316-338_kortrecensioner.pdf

Päiviö, E.-L. 2012. 'Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från ca 1930 till nutid – en projektbeskrivning.' In: Uppsala mitt i Sápmi, edited by H. Tunón, M. Frändén, C.-G. Ojala, and M.-B. Öhman, p. 47-50. CBM:s skriftserie 55. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.    http://pub.epsilon.slu.se/13149/1/tunon_h_160308.pdf

Päiviö, E.-L., Wissman, J., and H. Andersson. 2010. 'Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet'. In: Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, p. 1-266.  Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013.  PDF

Hansson, H., Höjgård, S., Päiviö, E.-L., and D. Collentine. 2010. 'Axel 1 – utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk'. In: Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, p. 1-188. Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013.  PDF

Päiviö, E.-L. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. PhD Diss. Swedish University of Agricultural Sciences. http://pub.epsilon.slu.se/1899/1/Acta_Thesis_No_2008_95.pdf

 

 

 


Kontaktinformation