CV-sida

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Forskning

Eva-Lotta har en agronomie doktorsexamen (2009). Sedan våren 2019 bedriver hon forskning på deltid i ett forskningsprojekt vid SLU. Projektet har titeln "Självförvaltning och tidigmodern samisk naturresursanvändning" och genomförs i samarbete med Jesper Larsson, SLU. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Publikationer i urval

Frankelius, P., Päiviö Sjaunja, E. -L. and M. Isacson. 2018. Dissertation Review Essay. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket’. Historisk tidskrift, 138(2): 327-333. PDF

Päiviö, E.-L. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, edited by A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, p. 137-159. University of Primorska Press, Koper. PDF

Päiviö, E.-L. 2017. Book review [Den goda viljan – Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland]. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338. PDF

Päiviö, E.-L. 2012. 'Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från ca 1930 till nutid – en projektbeskrivning.' In: Uppsala mitt i Sápmi, edited by H. Tunón, M. Frändén, C.-G. Ojala, and M.-B. Öhman, p. 47-50. CBM:s skriftserie 55. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald. PDF

Päiviö, E.-L., Wissman, J., and H. Andersson. 2010. 'Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet'. In: Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, p. 1-266.  Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013.  PDF

Hansson, H., Höjgård, S., Päiviö, E.-L., and D. Collentine. 2010. 'Axel 1 – utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk'. In: Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, p. 1-188. Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013.  PDF

Päiviö, E.-L. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. PhD Diss. Swedish University of Agricultural Sciences. PDF

 

 

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala