CV-sida

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja
Eva-Lotta Päiviö Sjaunja är lärare och forskare vid Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för stad och land, SLU.

Presentation

Eva-Lotta arbetar med undervisning i agrarhistoria samt med forskning om samisk resursanvändning och hushållsekonomi under tidigmodern tid (c. 1550-1800).

Undervisning

Eva-Lotta undervisar på följande kurser:

Landskapets historia och växtkännedom, 15 hp

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria, 7,5 hp (kursansvarig)

20th Century Agricultural Economy and Politics, 7,5 hp (course leader)

Forskning

Eva-Lotta deltar i ett forskningsprojekt vid avdelningen för agrarhistoria med titeln "Självförvaltning och globalisering: ruralt landskapsutnyttjande och bebyggelseutveckling under 1600-talet i norra Skandinavien" med Jesper Larsson som projektledare. Projektet tar sin utgångspunkt i det språng i utnyttjandet av kollektivt ägda och brukade resurser som sker i norra Skandinavien under 1600-talet. Eva-Lottas del av projektet behandlar dels frågor som rör samisk självförvaltning av naturresurser och dels samisk hushållsekonomi.

Bakgrund

Eva-Lotta är markväxt-agronom med examen från SLU (2001) och har en doktorsexamen i agrarhistoria från samma universitet (2009). Hon har varit postdok vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet och även arbetat som rådgivare och handläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

 

Publikationer i urval

Monographs

Päiviö, E.-L. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. PhD Diss. Swedish University of Agricultural Sciences. http://pub.epsilon.slu.se/1899/1/Acta_Thesis_No_2008_95.pdf

Book chapters

Päiviö, E.-L. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, edited by A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, 137-159. University of Primorska Press, Slovenia. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/index.html#p=139

Päiviö, E.-L. 2012. 'Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från ca 1930 till nutid – en projektbeskrivning.' In Uppsala mitt i Sápmi, edited by H. Tunón, M. Frändén, C.-G. Ojala, and M.-B. Öhman, 47-50. CBM:s skriftserie 55. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.    http://pub.epsilon.slu.se/13149/1/tunon_h_160308.pdf

Book reviews

Päiviö, E.-L. 2017. Review of [Den goda viljan – Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland]. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338.

Reports

Päiviö, E.-L., Wissman, J., and H. Andersson. 2010. 'Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet'. In Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, 1-266.  Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013. Axel 2 - utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet

Hansson, H., Höjgård, S., Päiviö, E.-L., and D. Collentine. 2010. 'Axel 1 – utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk'. In Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, 1-188. Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013. Axel 1 utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Institutionen för stad och land, Agrarhistoria
Telefon: 018-671790
Postadress:
Avdelningen för Agrarhistoria
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala