CV-sida

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja
Eva-Lotta Päiviö Sjaunja är forskare vid Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för stad och land, SLU. Hon har en doktorsexamen i agrarhistoria (2009).

Presentation

Eva-Lottas forskning behandlar renskötselns organisation och resursutnyttjande i Sverige med fokus på dess historiska utveckling (c. 1550 - c. 1950). Mer specifikt är hon intresserad av att undersöka hur samiskt ägande och brukande av naturresurser i norra Sverige utvecklats över tid och hur förändringar inom samisk markanvändning har påverkat innehållet av historiska betydelsebärare i det svenska fjällandskapet.

Forskning

Eva-Lotta deltar i ett projekt vid avdelningen för agrarhistoria med titeln "Självförvaltning och globalisering: ruralt landskapsutnyttjande och bebyggelseutveckling under 1600-talet i norra Skandinavien" med Jesper Larsson som projektledare. Projektet tar sin utgångspunkt i det språng i utnyttjandet av kollektivt ägda och brukade resurser som sker i norra Skandinavien under 1600-talet. Eva-Lottas del av projektet behandlar huvudsakligen hur och varför samernas förvaltning av gemensamt ägda och brukade resurser inom de svenska lappmarkerna förändras under 1600-talet.

Bakgrund

Forskare, Institutionen för stad och land, SLU (jan 2016-)

Postdok-forskare, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet (okt 2011- nov 2015) (2-årigt projekt, föräldraledig på heltid 2013 och 2014)

Studierektor för grund- och masterutbildningar, Institutionen för ekonomi, SLU (sept 2010 - aug 2011 på halvtid)

Vik. universitetslektor i agrarhistoria, SLU (sept 2010 - aug 2011 på halvtid)

Utredare, Institutionen för ekonomi, SLU (jan 2010 - aug 2010)

Forskningsadministratör, Institutionen för ekonomi, SLU (2009)

Doktorand i agrarhistoria, Institutionen för ekonomi, SLU (maj 2004- dec 2008)

Handläggare/rådgivare, Länsstyrelsen i Jönköpings län (jan 2001- april 2004)

Agronomexamen (mark-växt), SLU (mars 2001)

-------------------------------------

 

Publikationer i urval

Monographs

Päiviö, E.-L. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. PhD Diss. Swedish University of Agricultural Sciences. http://pub.epsilon.slu.se/1899/1/Acta_Thesis_No_2008_95.pdf

Book chapters

Päiviö, E.-L. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, edited by A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, 137-159. University of Primorska Press, Slovenia. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/index.html#p=139

Päiviö, E.-L. 2012. 'Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från ca 1930 till nutid – en projektbeskrivning.' In Uppsala mitt i Sápmi, edited by H. Tunón, M. Frändén, C.-G. Ojala, and M.-B. Öhman, 47-50. CBM:s skriftserie 55. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.    http://pub.epsilon.slu.se/13149/1/tunon_h_160308.pdf

Book reviews

Päiviö, E.-L. 2017. Review of [Den goda viljan – Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland]. Historisk tidskrift, 137(2): 336.

Reports

Päiviö, E.-L., Wissman, J., and H. Andersson. 2010. 'Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet'. In Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, 1-266.  Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013. Axel 2 - utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet

Hansson, H., Höjgård, S., Päiviö, E.-L., and D. Collentine. 2010. 'Axel 1 – utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk'. In Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, 1-188. Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013. Axel 1 utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Institutionen för stad och land, Agrarhistoria
Telefon: 018-671790
Postadress:
Avdelningen för Agrarhistoria
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala