CV-sida

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Presentation

Eva-Lotta forskar på deltid vid Institutionen för stad och land, SLU, i forskningsprojektet "Självförvaltning och tidigmodern samisk naturresursanvändning" med Jesper Larsson, SLU. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Publikationer i urval

Larsson, J., & E-L. Päiviö Sjaunja. 2021. Hunting by Early Modern Lule Sami Households. Arctic. Accepted.

Larsson, J., & E-L. Päiviö Sjaunja. 2020. Freshwater Fishing Strategies in Early Modern Sami Households. Arctic Anthropology, 57(2), pp. 198–212. In press.

Larsson, J., & E-L. Päiviö Sjaunja. 2020. Early Modern Reindeer Husbandry, Sami Economy, and Grazing Rights. International Journal of the Commons, 14(1), pp. 91–107. DOI: https://doi.org/10.5334/ijc.965

Frankelius, P., Päiviö Sjaunja, E. -L. & M. Isacson. 2018. Dissertation Review Essay. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket’. Historisk tidskrift, 138(2): 327-333.

Päiviö, E.-L. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, edited by A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, p. 137-159. University of Primorska Press, Koper.

Päiviö, E.-L. 2017. Book review [Den goda viljan – Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland]. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala