CV-sida

Eva-Stina Lindell

Eva-Stina Lindell
Eva-Stina är kommunikatör på SLU Future One Health (en av SLUs framtidsplattformar) samt på forskningsplattformen SLU Aquaculture och är ansvarig för extern kommunikation för dessa två plattformar. Hon arbetar med det mesta som rör kommunikation så som webb, sociala medier, grafiskt arbete, koordinering och marknadsföring av olika aktiviteter.

Presentation

Jag har över 20 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring, som bland annat projektledare, webbansvarig och marknadskoordinator inom främst stora globala organisationer. Jag har en bred utbildnings- och arbetsbakgrund, med bland annat inom hälsa och beteendevetenskap. Det ser jag som en styrka i samarbetet med kollegor här på SLU och jag är en queen av nätverkande. Att arbeta på ett universitetet som förbättrar världen känns meningsfullt och inspirerande.

En stor del av uppdraget för "mina" plattformar är att stimulera tvärvetenskaplig forskning och samverkan för att identifiera kunskapsluckor och tillsammans arbeta för nya lösningar på framtidens utmaningar. Som kommunikatör är det min uppgift att genom målgruppsanpassat innehåll, nå ut med forskningen via olika kanaler internt och externt.

Min ansvarsområden

Jag arbetar 75% för SLU Future One Health som är en strategisk forskningsplattform för stimulans av tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. Jag jobbar även 25% för SLU Aquaculture som är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU. Min anställning tillhör organisatoriskt institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) och jag sitter i VHC-huset på plan 3 - du välkommen att knacka på!

Kontakta mig när du vill ha hjälp med att nå ut med ditt budskap

Hör av dig om du vill diskutera kommunikationsinsaster av olika slag, har en idé om samverkan, vill ge ut en rapport i vår rapportserie, input på relevant forkningsinnehåll (utifrån mina plattformar och ämnesområden) som vi tillsammans kan lyfta och kommunicera i olika format och kanaler. 


Kontaktinformation

Kommunikatör vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672158
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala