CV-sida

Flora Hajdu

Flora Hajdu
Docent i landsbygdsutveckling

Presentation

 » CV

 »List of publications

 »List of projects and outcomes

För tillfället delar jag min tid mellan flera olika forskningsprojekt, handledning av doktorander och mastersstudenter, viss undervisning och att vara ämnesansvarig för ämnet Landsbygdsutveckling i globala syd (ett av våra två ämnen inom landsbygdsutveckling) samt att vara Ställföreträdande prefekt vid institutionen. 

Mina forskningsintressen innefattar olika aspekter av försörjningsstrategier på landsbygden i södra och östra Afrika samt i Sverige. Jag har försökt förstå lokala perspektiv på policyer och utvecklingsprojekt som påverkar människors försörjning, såsom jordbruksutvecklingsprojekt och fattigdomsbekämpningsprogram. Även möjligheterna till lokala jobb och eget ”småföretagande”, samt hur AIDS påverkar ungdomars framtida försörjning har varit forskningsintressen i tidigare projekt. Jag är också intresserad av diskurser, myter och narrativ om landsbygdsbefolkningen och deras försörjning. Även diskurser kring klimatkompensering genom skogsplantering i Uganda och storskaliga markinvesteringar i Tanzania har varit forskningsfokus. Sedan 2015 har jag två forskningsprojekt som fokuserar på hur utökade sociala trygghetssystem (s.k. cash transfers) påverkar människors liv och  försörjningsmöjligheter på landsbygden i södra Afrika. Sedan 2016 har jag även börjat forska i Sverige och skriver då om försörjningstrategier och diversifiering i det svenska jordbruket. Teorier jag använder är oftast geografiska och antropologiska teorier, försörjnings-ramverk (livelihoods) samt kritisk diskursanalys och 'governmentality'-perspektiv. Jag publicerar främst på engelska men det finns en populärvetenskaplig syntes på svenska, se publikationer nedan.  Länder som jag är aktiv i är: Sydafrika, Malawi, Lesotho, Uganda, Tanzania och Sverige.

Forskning

Pågående forskningsprojekt. För lista på samtliga forskningsprojekt och publikationer från dem, se pdf-filen "list of publications by project".

Can cash transfers have long-term effects on rural livelihoods in poor countries: Learning lessons from the effects of the child grant in South Africa.  

Jag är projektledare för detta projekt som pågår 2015-2018 (med stöd från Formas) och följer upp data insamlat från två byar i Sydafrika 2002, med fokus på hur barnbidrag förändrat möjligheterna till hållbar försörjning på landsbygden, och vad detta skulle kunna innebära för debatten om införandet av en basinkomst.  Projektet innefattar doktoranden Stefan Granlund.

Social cash transfers, generational relations and youth poverty trajectories in rural Lesotho and Malawi

Jag är forskare inom detta projekt som pågår 2015-2018 (med stöd från ESRC/DFID i Storbritannien) och fokuserar på hur olika former av bidrag som införts i Malawi och Lesotho påverakt ungdomars möjligheter till försörjning samt deras relationer med äldre generationer. Projektet följer upp intervjuer med barn och ungdomar som jag gjorde under min postdoc i två byar 2007-2008. Fem andra forskare på tre olika universitet i Storbritannien samt i Malawi och Lesotho ingår i projektet.

Länk till projektrapport »

Länk till extern projekthemsida med policyrapporter »

The prospects for Swedish farming: Agrarian change and household strategies.
Jag är projektledare för detta projekt som pågår 2016-2019 (med stöd från Formas) och fokuserar på att studera omvandlingen av det svenska jordbruket och hur jordbrukarhushåll förhåller sig till förändrade förutsättningar. Detta görs genom att följa upp en studie med 260 jordbrukshushåll som gjordes 1992 med nya intervjuer. Jag ansvarar främst för försörjningsperspektivet och studerar hur hushållens försörjningsmöjligheter förändrats och vilka strategier som använts för att hantera det. I projektet ingår tre andra forskare: Camilla Eriksson, Cecilia Waldenström och Erik Westholm.

Nyligen avslutade forskningsprojekt (publicering ej avslutad än)

Svenska klimatinitiativ i Uganda: Går det att minska koldioxidutsläpp och gynna lokal hållbar utveckling samtidigt?
Jag var projektledare för detta projekt som pågick 2013-2016 (med stöd från Sida). Projektet studerade ett svenskt  klimatkompenseringsprojekt i Uganda utifrån ett diskursperspektiv. Koldioxidminskningar skapas i detta projekt genom skogsplantering, som samtidigt ska gynna lokalbefolkningen och bidra till hållbar utveckling i Uganda. Projektet drevs tillsammans med Klara Fischer. En publikation kvar inom projektet och 2019 planerar vi för en ny forskningsansökan på ett likande tema.

Länk till projektrapport »

Large scale agro investments in Africa – impacts on smallholder land access and food security
Jag var projektledare för detta projekt som pågick 2012-2016 (med stöd från Formas och Vr). Projektet studerade vilken påverkan på lokalbefolkningens matförsörjning och tillgång till mark olika storskaliga investeringar i biobränslen/matproduktion har i Tanzania. Projektet innefattade doktoranden Linda Engström som disputerade 21:a september 2018. En publikation kvar inom projektet.

Bakgrund

-Docent i landsbygdsutveckling vid SLU, 2014
-Doktorsexamen från ”Tema Vatten” vid Linköpings universitet 2006
-Magisterexamen från Uppsala universitet i kulturgeografi och antropologi 2000

Handledning

Doktorander:
Klara Fischer, f.d. Jacobson (tog doktorsexamen 2013, biträdande handledare)

Linda Engström (tog doktorsexamen 2018, huvudhandledare)

Jovita Amurwon (Huvudhandledare, planerad doktorsexamen 2019)

Stefan Granlund (Huvudhandledare, planerad doktorsexamen 2019)

Publikationer i urval

På svenska:

Hajdu, F 2015 Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra Afrika. Ymer 2014 - Resurser och politik i Afrika: Lokala perspektiv på globala processer. Svenska sällskapet för antropologi och geografi (SSAG). 

In English:

Fischer, K., Kavallin Giertta, F., and F. Hajdu (2019) Carbon-binding biomass or a diversity of useful trees? (Counter)topographies of carbon forestry in Uganda. Environment and Planning E. doi: 10.1177/2514848618823598

Engström L, Hajdu F 2018 Conjuring ‘Win-World’ – Resilient Development Narratives in a Large-Scale Agro-Investment in Tanzania. Journal of Development Studies. Published online 1 March 2018. DOI: 10.1080/00220388.2018.1438599 

Fischer K, Hajdu F 2017 The importance of the will to improve: how ‘sustainability’ sidelined local livelihoods in a carbon-forestry investment in Uganda. Journal of Environmental Policy and Planning. Published online: 04 Dec 2017 https://doi.org/10.1080/1523908X.2017.1410429

Amurwon J, Hajdu F, Bukenya Yiga D, and Seeley J 2017 “Helping my neighbour is like giving a loan…” –the role of social relations in chronic illness in rural Uganda. BMC Health Services Research 17:705 Available Open Access: DOI 10.1186/s12913-017-2666-5

Ansell, N, Hajdu, F, van Blerk, L and Robson, E 2017 ‘My happiest time’ or ‘my saddest time’? The spatial and generational construction of marriage among youth in rural Malawi and Lesotho. Transactions of the Institute of British Geographers. Published online: 19 Oct 2017.  Available Open Access. DOI:10.1111/tran.12211

Ansell N, Hajdu F, Van Blerk L and Robson E 2017 Fears for the future: The incommensurability of securitisation and in/securities among southern African youth. Social & Cultural Geography  Pages 1-27, Published online: 14 Jul 2017. Available Open Access: DOI:10.1080/14649365.2017.1344871

Hajdu F, Fischer K, Penje O 2016 Questioning the use of ‘degradation’ in climate mitigation: A case study of a forest carbon CDM project in Uganda. Land Use Policy. 59 (31) 412–422. Available Open Access. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.09.016

Fischer K, Hajdu F, Cavallin Giertta F 2016 Commentary on the paper by Lyons and Westoby “Carbon colonialism and the new land grab: Plantation forestry in Uganda and its livelihood impacts”, Journal of Rural Studies. (47) 267-268.

Ansell N, Hajdu F, van Blerk L, Robson E, 2016 AIDS-affected young people's access to livelihood assets: exploring 'new variant famine' in rural southern Africa. Journal of Rural Studies (46) 23–34. Available Open Access.DOI:10.1016/j.jrurstud.2016.05.008

Hajdu F, Fischer K 2016 Problems, causes and solutions in the forest carbon discourse: A framework for analysing degradation narratives. Climate and Development. DOI:10.1080/17565529.2016.1174663   

Amurwon J, Hajdu F, Seeley J 2015 The relevance of timing of illness and death events in the household life cycle for coping outcomes in rural Uganda in the era of HIV. International Journal for Equity in Health 14:105 Available Open Access. DOI: 10.1186/s12939-015-0253-0. 

Fischer K, Hajdu F 2015 Does raising maize yields lead to poverty reduction?  A study of the ‘Massive Food Production Programme’ in South Africa. Land Use Policy 46, 304-13. DOI:10.1016/j.landusepol.2015.03.015

Ansell N, Tsoeu S, Hajdu F 2015 Women’s changing domestic responsibilities in neoliberal Africa: a relational time-space analysis of Lesotho’s garment industry. Gender, Place and Culture  22 (3) 363-382 DOI: 10.1080/0966369X.2013.855712

Ansell N, Robson E, Hajdu F and van Blerk L 2014 Learning from young people about their lives: using participatory methods to research the impacts of AIDS in southern Africa. In Porter G, Townsend J and Hampshire K Children and Young People as Knowledge Producers. London: Routledge. 

Ansell N, Hajdu F, Robson E and van Blerk L 2014 Reconceptualizing temporality in young lives: Exploring young people’s current and future livelihoods in AIDS-affected southern Africa. Transactions of the Institute of British Geographers 39 (3) 333–475 DOI: 10.1111/tran.12041

Hajdu F, Ansell N, Robson E, van Blerk L 2013 Rural young people’s opportunities for employment and entrepreneurship in globalised southern Africa: The limitations of targeting policies. International Development Planning Review. 35 (2) 155-174.

Ansell N, Robson E, Hajdu F, van Blerk, L 2012 Learning from young people about their lives: using participatory methods to research the impacts of AIDS in southern Africa. Children’s Geographies. 10 (2) 169-186.

Hajdu F, Jacobson K, Salomonsson L, Friman E 2012 “But tractors can’t fly”: A transdisciplinary analysis of neoliberal agricultural development interventions in South Africa. International Journal of Transdisciplinary Research 6 (1) 24-51. 
Available Open Access: http://www.ijtr.org/Hajdu%20et%20al%20IJTR%20Article%202012.pdf

Ansell, N, van Blerk, L Hajdu F, Robson, E 2011 Spaces, times and critical moments: A relational time-space analysis of the impacts of AIDS on rural youth in Malawi and Lesotho Environment & Planning A 43 (3) 525-544

Hajdu F, Ansell N, Robson E and van Blerk L 2011 Income generating activities for young people in Southern Africa: Exploring AIDS and other constraints. Geographical  Journal. 177 (3) 251–26

Ansell N, Robson E, Hajdu F, van Blerk L and Chipeta L 2009 The ‘new variant famine’ hypothesis: moving beyond the household in explaining links between AIDS and food insecurity in southern Africa. Progress in Development Studies 9 (3) 187-208.

» Publikationslista efter projekt

» Publikationslista efter typ av publikation

Länkar

Extern hemsida för projektet "cash transfers and generational relations (endast engelska) 
http://www.brunel.ac.uk/research/Projects/cash-transfers-youth

Min profil på ResearchGate där de flesta publikationerna kan laddas ner: https://www.researchgate.net/profile/Flora_Hajdu


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618672162
Arbetsbeskrivning: Forskning inom olika externfinansierade forskningsprojekt. Undervisning och handledning av doktorander och mastersstudenter på avdelningen.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala