Det svenska jordbrukets framtid: Agrar omvandling och hushållsstrategier

Senast ändrad: 31 mars 2023

Syftet med den här studien var att utforska jordbrukets omvandling och jordbrukarhushållens strategier och anpassning till förändrade villkor. Vem är framtidens bonde i Sverige?

Jordbruket i norra Europa möter många svårigheter och bara i Sverige har en tredjedel av gårdarna försvunnit de senaste 25 åren. I ett längre perspektiv ser det annorlunda ut. Klimatförändringarna kan ge global livsmedelsbrist som innebär att produktionsförmågan i de svenska lantbruken får en central betydelse.

Syftet med den här studien var att utforska jordbrukets omvandling och jordbrukarhushållens strategier och anpassning till förändrade villkor. Vem är framtidens bonde i Sverige? Vi kunde nyttja ett unikt material av 260 intervjuer gjorda 1992 med jordbrukarhushåll i tre olika regioner. Vi återvände till ett urval av dessa jordbruk och gjorde intervjuer kring deras nuvarande förhållanden och synsätt.

Vi fokuserade på fyra forskningsteman:
a) produktionsstrategier i jordbrukets omvandling,
b) försörjningsstrategier i jordbrukarhushållen,
c) hur genusrelationer förvandlas,
d) osäkerhet och risk - hur ser hushållen på framtiden?

Projektets resultat publicerades i en populärvetenskaplig rapport som diskuterades med aktörer från hela Sverige i maj 2020. Flera akademiska publikationer är planerade till 2021. 

Projektrapport (pdf)

Frågor och svar från seminariet med svenska aktörer

Fakta:

Projektledare

Flora Hajdu, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
Läs mer på Flora Hajdus CV-sida
Skicka e-post till flora.hajdu@slu.se

Deltagare

Camilla Eriksson, forskare vid Genuscentrum på Uppsala universitet

Cecilia Waldenström, universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
Läs mer på Cecilia Waldenström CV-sida
Skicka e-post till cecilia.waldenstrom@slu.se

Erik Westholm, professor emeritus, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
Läs mer på Eriks Westholms CV-sida 

Projekttid

2016-2019

Extern finansiär

Formas dnr: 2015-976

 

Relaterade sidor: