CV-sida

Gustaf Boström

Gustaf Boström

Presentation

Jag arbetar på Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) med tolkning och tillgängliggörande av miljöövervakningsdata för växtskyddsmedel. Under 2017 kommer jag även att arbeta med datorsimuleringsmodellen MACRO-SE som används för att bedöma riskerna för bekämpningsmedelsläckage från jordbruksmark till yt- och grundvatten på regional skala.


Kontaktinformation
Forskningsingenjör vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
Telefon: 018-673053, 072-2061643
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala