CV-sida

Gustaf Boström

Gustaf Boström

Presentation

Jag arbetar på SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) främst med tolkning och tillgängliggörande av miljöövervakningsdata för växtskyddsmedel.

Jag arbetar även med datormodeller som används för att bedöma riskerna för bekämpningsmedelsläckage från jordbruksmark till yt- och grundvatten på regional skala.

Bakgrund

Jag har en masterexamen i miljövetenskap, med fokus på ekotoxikologi och vattenvård, från Lunds universitet. Efter min examen 2013 arbetade jag med miljögiftsfrågor på Länsstyrelsen Skåne och eftersom Skåne är ett jordbruksintensivt län kom en stor del av arbetet att handla om bekämpningsmedel. Under arbetet på Länsstyrelsen Skåne samarbetade jag med CKB på SLU och under hösten 2015 började jag som forskningsingenjör på SLU.

Publikationer i urval

* Boström, G., Jarvis, N., Gönczi, M. & Kreuger, J. 2019. Förslag till ny beräkningsmetod för predikterade miljökoncentrationer (PEC) för växtskyddsmedel i ytvatten. Underlagsrapport till Växtskyddsrådet 2019. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet.

* Boye, K., Lindström, B., Boström, G. & Kreuger, J. 2019. Long-term data from the Swedish national environmental monitoring program of pesticides in surface waters. Journal of Environmental Quality. DOI:10.2134/jeq2019.02.0056.

* Boström, G., Gönczi, M. & Kreuger, J. 2017. Växtskyddsmedel som regelbundet överskrider riktvärden för ytvatten – en undersökning av bakomliggande orsaker. CKB Rapport 2017:2. CKB, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

* Boström, G., Lindström, B., Gönczi, M. & Kreuger, J. 2016. Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten. Utvärdering av kvalitet och relevans för de analyspaket som erbjuds av svenska laboratorier. CKB rapport 2016:2. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

* Boström, G., Lindström, B., Gönczi, M. & Kreuger, J. 2016. Nationell screening av
bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015. Kompetenscentrum för kemiska
bekämpningsmedel, CKB rapport 2016:1. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

* Boström, G., Moeys, J., Jarvis, N., Gönczi, M. & Kreuger, J. 2016. Riskkartering av bekämpningsmedel i Skånes grundvatten. Simuleringar med MACRO-SE. CKB rapport 2015:1. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.