Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön

SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området kemiska bekämpningsmedel. Centrat fokuserar främst mot spridning och effekter i miljön av växtskyddsmedel som används inom jordbruket.  Verksamheten syftar till att ta fram och förmedla kunskap, dels så att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och dels så att åtgärder kan vidtas för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga inom acceptabla gränser.

Använd MACRO-DB

Verktyg för riskbedömning av bekämpningsmedel. Hjälp vid tillståndsprövning i vattenskyddsområden.

Screen shot av MACRO-DB 5.0

Bekämpningsmedel i miljön

Allmän information om historik, användning, spridningsvägar, miljöeffekter, analyser m.m.

Traktor med spruta för bekämpningsmedel, foto.

Hitta miljöövervakningsdata

Här finns information om det nationella miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel och det går att söka fram data.

Vattendrag och träd, foto.

Fakta om glyfosat i miljön

Här finns miljöövervakningsdata och annat underlag över förekomst och risker i miljön sammanställt.

Punktdiagram som visar glyfosathalt för olika år.

Nyheter

Kortversioner av vetenskapliga artiklar

Här finns enkla sammanfattningar på svenska av vetenskapliga artiklar som CKB:s arbete resulterar i.

Sida med text och bilder.

Rapporter från CKB

Här kan du hitta alla rapporter i CKB:s rapportserie.

Omslag till rapporter.
Publicerad: 04 maj 2022 - Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se
Loading…