Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön

SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området kemiska bekämpningsmedel. Centrat fokuserar främst mot spridning och effekter i miljön av växtskyddsmedel som används inom jordbruket.  Verksamheten syftar till att ta fram och förmedla kunskap, dels så att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och dels så att åtgärder kan vidtas för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga inom acceptabla gränser.

Publicerad: 04 maj 2022 - Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se
Loading…