CV-sida

Hampus Markensten

Hampus Markensten
Jag bygger system för att utföra regionala och nationella beräkningar av näringsläckage (fosfor och kväve) till sjöar och hav.

Presentation

Vänligen se min engelska sida för mer information (se länk "ENGLISH" överst på sidan).

Please see my english webpage for more details (see link "ENGLISH" on top of page).


Kontaktinformation
Miljöanalytiker vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Telefon: 018-673157
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala