CV-sida

Hampus Markensten

Hampus Markensten
Jag bygger system för att utföra regionala och nationella beräkningar av näringsläckage (fosfor och kväve) till sjöar och hav.

Presentation

Vänligen se min engelska sida för mer information (se länk "ENGLISH" överst på sidan).

Please see my english webpage for more details (see link "ENGLISH" on top of page).