CV-sida

Hanna Friberg

Hanna Friberg
Jag är intresserad av hur jordburna växtpatogener och de sjukdomar de orsakar påverkas av sin miljö, och särskilt hur vi genom att anpassa odlingssystemet kan påverka odlingsjorden så att vi får så friska grödor som möjligt.

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: 018-671876, 070-3931106
Arbetsbeskrivning: Jordburna växtpatogener, markekologi
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se