CV-sida

Hanna Friberg

Hanna Friberg
Jag är intresserad av samspelet mellan skadesvampar och nyttosvampar i jordbruks- och trädgårdsgrödor. Med bättre kunskap om de här samspelen kan vi anpassa odlingen för att få friska grödor i ekonomiskt och miljömässigt hållbara odlingssystem.

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: +4618-671876, 070-3931106
Arbetsbeskrivning: Jordburna växtpatogener, markekologi
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se