CV-sida

Hanna Friberg

Hanna Friberg
Jag är intresserad av växtpatogena svampars ekologi, särskilt samspelet mellan skadesvampar och nyttosvampar i jordbruks- och trädgårdsgrödor. Med bättre kunskap om de här samspelen kan vi anpassa odlingen för att få friska grödor i hållbara odlingssystem.

Presentation

Jag forskar, undervisar och samverkar inom ämnet växtpatologi och hållbart växtskydd. Undervisningen är framförallt i olika kurser inom agronomprogrammet, där jag är kursledare för Växtproduktion – ogräs och växtskadegörare (BI1352). Jag är biträdande studierektor för programmen Agronom mark/växt (5-årigt yrkesprogram), Växtodlingsprogrammet (Kandidatprogram) och Mark, vatten och miljö (Masterprogram). Varje år handleder jag också kandidat- och masterstudenter som gör sina självständiga arbeten inom ämnet växtpatologi.

För att utveckla hållbara växtodlingssystem måste vi samverka mellan olika forskningsämnen och mellan forskning och praktik. Därför är många av mina projekt samarbetsprojekt med andra forskare och med intressenter från olika företag eller organisationer inom lantbruksnäringen. Läs gärna mer om projekten via länkarna nedan, eller titta på våra informationsvideor.

Pågående projekt

Informationsvideor

Ett kålfält, foto.

Spara

Spara

Spara


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: +4618-671876, 070-3931106
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala