Nya problem kring mjöldryga: riskfaktorer för sjukdomsutveckling och toxinproduktion

Senast ändrad: 05 februari 2024
Ljusa och mörka rågkärnor. Foto.

Mjöldryga är en besvärlig växtsjukdom som orsakas av svampen Claviceps purpurea. Den ger allvarliga konsekvenser, särskilt som en följd av att angripna växtdelar innehåller toxiner.

Problemen med sjukdomen har på senare år aktualiserats både på grund av ökande förekomst av sjukdomen och på grund av nya striktare gränsvärden som utökats till att även inkludera toxininnehåll i produkter från spannmål. Samtidigt finns stora kunskapsluckor kring viktiga faktorer för sjukdomsutveckling och toxininnehåll och därmed hur sjukdomen och toxinerna kan förebyggas.

I ett projekt finansierat av Lantmännens forskninsstiftelse undersöker vi nu miljö- och odlingsfaktorer som föreslagits vara av betydelse för sjukdomen. Under år 2022 drabbades råg- och veteodlingar av omfattande angrepp av mjöldryga, och våra studier tar avstamp i dessa problem, för att utreda vad som bidrog till dessa problem och hur de kan mildras i framtiden.

Vi undersöker också hur sortval påverkar sjukdomen och mykotoxininnehåll, och effekter av att rensa bort svampens vilkroppar (sklerotier) ur drabbade spannmålspartier.

Fakta:

Projektet finansieras av Lantmännens forskningsstiftelse och är ett samarbete mellan SLU och Agroväst.


Kontaktinformation