CV-sida

Ida Taberman

Ida Taberman
Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på SLU-biblioteket och delar mitt uppdrag mellan Data Management Support (DMS) och Miljödatastöd (MDS).

Presentation

Mina arbetsuppgifter inom DMS och Miljödatastöd handlar om att stödja verksamhetsprocessen som syftar till att göra data som genereras inom SLU kvalitetssäkrade för att möjliggöra återanvändning.

Inom mitt uppdrag i DMS ingår jag även som domänspecialist för miljö- och klimatdata inom den nationella infrastrukturen Svensk Nationell Datatjänst (SND).

Bakgrund

Jag har tidigare arbetar inom SLU med följande:

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES – Biträdande föreståndarare

Krycklan Catchment Study – Databasadministratör

Future Forests – Kommunikationsassistent

Publikationer i urval

Laudon, H. and Taberman, I. (2016). Data rules: from personal belonging to community goods. Hydrological Processes. DOI: 10.1002/hyp.10811

Laudon, H., I. Taberman, A. Ågren, M. Futter, M. Ottosson-Löfvenius, and K. Bishop (2013), The Krycklan Catchment Study—A flagship infrastructure for hydrology, biogeochemistry, and climate research in the boreal landscape, Water Resources Research, 49, doi:10.1002/wrcr.20520.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Verksamhetsutvecklare vid Biblioteket; DMS
Telefon: +46907868216