CV-sida

Jan Erik Lindberg

Professor (emeritus)

Presentation

Forskningsintressen:

Fodervärdering, näringslära och näringsfysiologi, särskilt interaktioner mellan foder, mikrobiota och immunförsvar.

Mål med min forskning:

Identifiera nyckelfaktorer som bestämmer sammansättningen på tarmens normala mikrobiota och de mekanismer som reglerar värdens immunförsvar.

Forskningskompetens:

Försöksuppläggning och tolkning av experimentella data. Djurmodeller, intakta och fistulerade djur.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Medlem (sedan 1997) i den internationella veteskapliga kommittéen för “Digestive Physiology of Pigs” och (sedan 2000) för ”The European Workshop on Equine Nutrition”. Medlem i WIAS International Advisory Board, Wageningen University, Nederländerna (sedan 2016).

Redaktör för “non-ruminant nutrition” för Livestock Science, ingår i redaktionskommittéen för tidskrifterna Archives of Animal Nutrition och Journal of Animal Science and Biotechnology.

Uppdrag som granskare av uppsatser till internationella vetenskapliga tidskrifter (t.ex. Livest. Sci., Anim. Feed Sci. Technol., Animal, Brit. J. Nutr., Prevent. Vet. Med.).

Ofta anlitad utvärderare av ansökningar till internationella forskningsfinansiärer och akademi.

Tidigare ordförande för “Nutrition Commission” inom EAAP (www.eaap.org).

Undervisning

Mångårig erfarenhet av undervisning på olika nivåer inom området näringslära och näringsfysiologi i olika kurser på SLU. Erfarenhet av handledning av ett stort antal magisterarbeten och av doktorsavhandlingar.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga

Inverkan av tidig kolonisering av tarmflora på födosöksbeteende hos gris - Studie av mikrobiota-tarm-hjärn-axeln (FORMAS).

Jan Erik Lindberg

Publikationer i urval

Jansson, A. & Lindberg, J. E., 2012. A forage-only diet alters the metabolic response of horses in training. Animal 6(12), 1939-1946.

Da, C. T., Lundh, T. & Lindberg, J. E., 2012. Evaluation of local feed resources as alternatives to fish meal in terms of growth performance, feed utilisation and biological indices in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings. Aquaculture 364-365, 150-156.

Ivarsson, E., Andersson, R. & Lindberg, J. E., 2012. Digestibility of fibre sources and molecular weight distribution of fibre fractions in ileal digesta of growing pigs. Archives of Animal Nutrition 66, 445-457.

Ngoc, T. T. B., Len, N. T. & Lindberg, J. E., 2013. Impact of fibre intake and fibre source on digestibility, gastro-intestinal tract development, mean retention time and growth performance in indigenous and exotic pigs. Animal 7(5), 736-745.

Lumu, R., Katongole, C. B., Nambi-Kasozi, J., Bareeba,F., Presto, M., Ivarsson, E. & Lindberg, J. E., 2013. Indigenous knowledge on the nutritional quality of urban and peri-urban livestock feed resources in Kampala, Uganda. Tropical Animal Health and Production 45, 1571-1578.

Lyberg, K., Borling, J. & Lindberg, J. E., 2013. Characterization and nutrient evaluation of wet and dried wheat distillers’ grain for growing pigs Animal Feed Science and Technology 186, 45-52.

Lindberg, J. E., 2013. Feedstuffs for horses. Chapter 17 in: Equine applied and clinical nutrition-Health, welfare & performance (Eds. R. J. Geor, P. A. Harris & M. Coenen). Saunders, Elsevier. Pp. 319-331.

Liu, H., Dicksved, J., Lundh, T. & Lindberg, J. E., 2014. Heat shock proteins – Intestinal gatekeepers that are influenced by dietary components and the gut microbiota. Pathogens 3, 187-210 (doi: 10.3390/pathogens3010187).

Lindberg, J. E., 2014. Fiber effects in nutrition and gut health in pigs. Journal of Animal Science and Biotechnology 5:15 (doi: 10.1186/2049-1891-5-15)

Liu, H., Dicksved, J., Lundh, T. & Lindberg, J. E., 2014. Expresion of heat shock protein 27 and 72 correlates with specific commensal microbes in different regions of porcine gastrointestinal tract. American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology 306 (12), G1033-G1041.

Lindberg, J. E., 2016. Feed protein needs and nutritive value of alternative feed ingredients. In: Nordic alternative protein potentials-Mapping of regional bio-economy opportunities, Editors: Andersen, K.K. & Tybirk, K., Norden, Nordic Council of Ministers. Pp. 19-36 (ISBN 978-92-893-4590-3).

Miech, P., Berggren, Å., Lindberg, J. E., Chhay, T., Khieu, B. & Jansson, A., 2016. Growth and survival of reared Cambodian field crickets (Teleogryllus testaceus) fed weeds, agricultural by-products and wastes. Journal of Insects as Food and Feed (doi: 10.3920/JIFF2016.0028).

Katongole, C. B., Bakeeva, A.,  Passoth, V. & Lindberg, J. E., 2017. Effect of solid-state fermentation with Arxula adeninivorans or Hypocrea jecorina (anamorph Trichoderma reesei) on hygienic quality and in-vitro digestibility of banana peels by mono-gastric animals. Livestock Science 199, 14-21.


Kontaktinformation