CV-sida

Jan Erik Lindberg

Jan Erik Lindberg

Presentation

Forskningsintressen:

Fodervärdering, näringslära och näringsfysiologi, särskilt interaktioner mellan foder, mikrobiota och immunförsvar.

Mål med min forskning:

Identifiera nyckelfaktorer som bestämmer sammansättningen på tarmens normala mikrobiota och de mekanismer som reglerar värdens immunförsvar.

Forskningskompetens:

Försöksuppläggning och tolkning av experimentella data. Djurmodeller, intakta och fistulerade djur.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Medlem av Fakultetsnämnden och vice ordförande i Lärarförslagsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

Vice programchef för SLU-plattformen "Future Animal Health and Welfare".

Tidigare ordförande för "Nutrition Commission" inom EAAP (www.eaap.org) och tidigare vice ordförande i den Svenska sektionen av NJF (www.njf.nu).

Uppdrag som granskare av uppsatser till internationella vetenskapliga tidskrifter (t.ex. Livest. Sci., Anim. Feed Sci. Technol., Animal, Brit. J. Nutr., Prevent. Vet. Med.).

Redaktör för "non-ruminant nutrition" för Livestock Science, ingår i redaktionskommittéen för tidskrifterna Archives of Animal Nutrition och Journal of Animal Science and Biotechnology.

Medlem (sedan 1997) i den internationella veteskapliga kommittéen för "Digestive Physiology of Pigs" och (sedan 2000) för "The European Workshop on Equine Nutrition". 

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Regelbundna kontakter och möten med intressenter inom foderindustri och inom animalieproduktionen.

Undervisning

Mångårig erfarenhet av undervisning på olika nivåer inom området näringslära och näringsfysiologi i olika kurser på SLU. Exempel på specifika kurser; Comparative Animal Nutrition (10 ECTS). Initiator, organiser & lecturer. Annually since 1999: Metabolism and detoxification (10 ECTS). Initiator & organiser. Since 2000: Principles of analytical methods in animal nutrition (5 ECTS). Initiator. Since 2000.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Metabolt svar i skelettmuskel hos hästar som utfodrats med enbart vallfoder eller en foderstat med vallfoder och kraftfoder (Stiftelsen Hästforskning).  Jan Erik Lindberg

Handledning

Erfarenhet av handledning av ett stort antal magisterarbeten och av doktorsavhandlingar.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära och skötsel, enkelmagade djur
Telefon: 018-672102, 070-6772102
Arbetsbeskrivning: Näringslära; Fodervärdering; Interaktioner mellan foder, mikrobiota och immunförsvar.
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala