Inverkan av tidig kolonisering av tarmflora på födosöksbeteende hos gris

Senast ändrad: 26 januari 2024
Smågrisar som diar en sugga. Foto.

Syftet med detta projekt är att identifiera strategier som stimulerar födosöksbeteendet hos smågrisar tidigt i deras liv och därmed initierar tidig mognad av tarm och tarmfloran.

Födosök och foderintag påskyndar tarmens kolonisering mot en mer mogen mikroflora och accelererar tarmens mognad, vilket minskar risken för tarmrelaterade hälsoproblem efter avvänjning hos smågrisar. Dessutom påverkar fodrets sammansättning, t.ex. fiberkällor, tarmflorans sammansättning och de kortkedjiga fettsyror som produceras i tarmen.

Vår arbetshypotes är att tarmflorans koloniseringsmönster utövar långsiktiga effekter på tarmens jämviktstillstånd med påverkan på grisens beteende genom interaktioner mellan mikrobiota-tarm-hjärna. Vi kommer att undersöka detta genom att experimentellt påverka och dokumentera tarmens mikrobiota, genom inlärnings- och minnestester, och genom observationer av grisarnas tillväxt, hälsa och beteende.

Effekten av foderintag tidigt i smågrisens liv studeras genom att ge ett oralt tillskott av lösliga fiber under digivningsperioden. Effekten av fiberkällor studeras genom att utfodra smågrisar före avvänjning med två kontrasterande dieter (ett arabinos-rikt foder och ett xylos-rikt foder). I en parallell studie kommer vi också att undersöka förhållandet mellan tarmens mikroflora och svansbitande beteende. En lägre förekomst av smågrisdiarré och svansbitning, förbättrar grisens välfärd. Detta kommer dessutom att bidra till en minskad användning av antibiotika.

 

Projektansvarig:

Johan Dicksved, johan.dicksved@slu.se


Kontaktinformation