CV-sida

Jörgen Sjögren

Jörgen Sjögren
Docent och koordinator för kompetensområdet Restaureringsekologi. Min forskning handlar både hur olika aspekter av biologisk mångfald påverkas av markanvändning (främst skogsbruk och gruvdrift), och hur vi kan mäta och beskriva komplexiteten i biologisk mångfald.

Publikationslista: