Hoppa till huvudinnehåll

Restaureringsekologi

Vår forskning handlar om på vilket sätt olika naturvårdande insatser kan påverka arter, eller den miljö som arterna lever i. Detta gör vi ofta i samarbete med de som utför dessa insatser och vi arbetar både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv med våra samarbetspartners som finns på flera platser runt om i världen.

Person böjd över en stock i skogen

Vi arbetar med forskning och utbildning, men även samverkan med såväl universitet och andra statliga myndigheter som med privata näringslivet, frivilligorganisationer och allmänheten i övrigt.

Publicerad: 23 september 2021 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215
Stf prefekt:  Frauke Ecke 090-786 8642
Kommunikatör: Susanna Bergström 090-786 8299

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…