Hoppa till huvudinnehåll

Restaureringsekologi

Vår forskning handlar om på vilket sätt olika naturvårdande insatser kan påverka arter, eller den miljö som arterna lever i. Detta gör vi ofta i samarbete med de som utför dessa insatser och vi arbetar både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv med våra samarbetspartners som finns på flera platser runt om i världen.

Person böjd över en stock i skogen

Vi utvecklar nya sätt att gynna biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är hotad – både lokalt och globalt. För att skydda och återställa skadade ekosystem krävs kunskap. Vi forskar för att skapa kunskap om människans påverkan på ekosystem och vilka effekter olika naturvårdsåtgärder ger.

Aktuell forskning

Publicerad: 13 januari 2023 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatör: Susanna Bergström 090-786 8299

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…