CV-sida

Katja Fedrowitz

Katja Fedrowitz
Katja Fedrowitz arbetar som koordinator på SLU Skogsskadecentrum och SLU Nätverk växtskydd.

Bakgrund

2022 – pågående, administrativ koordinator
SLU Skogsskadecentrum, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

2021 – pågående, koordinator
SLU Nätverk växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

2021 – 2022, koordinator
SLU Nätverk växtförädling och avel, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

2020 – 2021, biträdande prefekt
Institutionen för Ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

2016/2017 – 2020, koordinator
SLU Plattform växtskydd & SLU Plattform växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

2015 – 2016, programsekreterare
Forskningsplattform Framtidens lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

2013 – 2014, föreståndare
naturum Getterön, Varberg

2011 – 2014, forskare/postdoc
Institutionen för Ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala
National Museum for Nature & Science, Tsukuba, Japan

2007 – 2011 Filosofie doktor
Institutionen för Ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

2004 – 2005 Master of Science, Ecosystem Conservation & Landscape Management
Universitet i Irland, Nederländerna och Finland

2002 – 2003 Environmental Education Officer
Dominican Farm & Ecology Centre, Wicklow Town, Irland


Kontaktinformation

Koordinator vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672196
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala

Publikationslista: