CV-sida

Kevin Bishop

Kevin Bishop
Min forskning skiljer mänsklig påverkan på akvatiska ekosystem från den naturliga variationen i tid och rum. Skogsbruk, kvicksilver, och hydrologi har varit de stora frågor jag har arbetat med i båda Europa och Afrika. Sedan mars 2016 är jag SLU:s vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys. Fortlöpande miljöanalys ger vetenskapligt beslutsunderlag för avgörande frågor om en hållbar framtid. Vi måste hitta bättra sätt att använda naturresurser och samtidigt värna andra ekosystemtjänster som biodiversitet och vattenkvalité. SLU:s Miljöanalys är central i produktionen och förmedlingen av denna kunskap.

Presentation

Förtroendeuppdrag

European Research Council Expert Evaluator (2014, 2016)

Director of the Uppsala Water Center 2004-2016

USAID-SIDA Securing Water for Food: A Grand Challenge for Development –

Expert on the International Investment Advisory Council 2014-2016

Associate Editor, Hydrological Processes (2010- )

Senaste inbjudna föredrag och Sammankallande av internationella konferenssessioner

European Geophysocal Union, Vienna, 2015 Convener: Runoff Generation in a Nordic Light: 30 Years with Water’s Journey from Rain to Stream

University of Saskatchewan - Breakthroughs in Water Security Guest Lecture Series 2014. “Biogeochemistry in northern aquatic systems: Lessons from the sandbox for a real world”

Undervisning

Ett centralt inslag i min undervisning är det sätt på vilket vetenskapen används i upprättandet av ett hållbart förhållande till naturen samtidigt som naturresurser används.

Under de senaste åren har jag varit ansvarig för två kurser:

  • Akvatisk miljöanalys för civilingenjörsstudenter i miljö- och vattenteknik (ett program som organiseras gemensamt av Uppsala universitet och SLU).
  • Miljöanalys för marstersprogrammet i hållbar utveckling som även det organiseras gemensamt av Uppsala universitet och SLU.

Forskning

Min egen forskning har fyra foci

1) Hydrologiska konnektivitet som styr dynamiken i vattnets rörelse och de kemiska beståndsdelarna som rör sig från sluttningar via våtmarker och bäcknära kärr till ytvatten.

2). Kolets kretslopp med det yttersta målet att förutsäga hur klimat / väder / markanvändning påverkar koldioxid och andra växthusgasers utsläpp från vattendrag.

3) Kvicksilvrets kretslopp i miljön och arbetet med att mildra miljöeffekterna. Samarbete pågår med forskare i Kina och Sverige om metylering, utbyte mellan land och atmosfär, bioackumulering samt hantering av förorenade områden. (Se SMaREF nedan)

4) Skogens roll för ”water security” i Etiopien med fokus på den hydrologiska regimen på både lokala och kontinentala skalor. 

Bakgrund

Jag började min utbildning med praktiskt skogsbruk och fortsatte med en bachelor-examen i filosofi. Ett Marshall-stipendium tog mig till England där jag studerade geografi och hydrologi. Min doktorsavhandling vid Cambridge universitetet "Episodic increases in stream acidity, catchment flow pathways and hydrograph separation" tog mig till SLU:s forskningsstation Vindeln. Några veckors planerade fältarbete där slutade med en vistelse på flera år. Jag utsågs till SLU:s första professor i miljöanalys år 1997. År 2010 började jag som professor i akvatisk klimatologi vid Uppsala universitet (UU). Under de kommande sex åren delade jag min tid mellan UU och SLU i ett försök att främja universitetssamarbete inom området vatten. 2017 återvände jag på heltid till SLU för att arbeta som vicerektor.

Handledning

Doktorander – huvudhandledare (avslutad: 14 Ph.D. & 3 Lic. – pågående: 5 Ph.D.)

Stephan Köhler, SLU, The Role of Natural Organic Acids on pH and Buffering,  (Ph.D. 1999)

Filip Moldan, SLU, Modeling Reversal of Acidification on the Gårdsjön Covered Catchment,  (Ph.D. 1999)

Hjalmar Laudon, SLU, Separating Natural from Anthropogenic Acidity in the Spring Flood,  (Ph.D. 2000)

Lars Rapp, SLU, Improving Critical Loads for Surface Waters, (Ph.D. 2001)

Johanna Lindberg, SLU, Implementation of Environmental Quality Guidelines, (Lic. 2001)

Per-Erik Mellander, SLU, Soil Frost, Boreal Silviculture and Spring Water Stress in Trees (Ph.D. 2003)

Johan Temnerud, Örebro Univ., Landscape controls on surface water DOC and its ligands (Ph.D. 2005)

Neil Cory, Separating natural from anthropogenic Al in boreal surface waters (Ph.D. 2006)

Martin Erlandsson, Assessment of Acidification (Ph.D. 2009)

Marcus Wallin, Evasion of Greenhouse gases from headwater streams (Ph.D. 2011)

Rasmus Sorensen, Forest harvest effects on hydrology and methylmercury (Ph.D. 2009)

Solomon Gebrehiwot, Relating stream flow to forest cover change and community perception in the Koga watershed, Upper basin of the Blue Nile, Debub University, Awassa, Ethiopia (M.Sc. 2006)

Mattias Winterdahl Modeling climate influence on surface water DOC regimes across spatial and temporal scales (Ph.D. 2011)

Solomon Gebreyohannis Gebrehiwot, Securing dry season flow in the northwestern highlands of Ethiopia: How much can forest management help as the climate changes? (Ph.D. 2012)

Karin Eklöf, Effects of Forest Harvest on Water Quality, especially Mercury (Ph.D. 2012)

Adele Mputu, Aquatic Assessment of the running waters of Malebo, DRC: Linkages between fish populations, water chemistry, human influence and climate change (Lic. 2014)

Norbert Zanga, Aquatic Assessment of Lake Tumba, DRC: Linkages between fish populations, water chemistry, human influence and climate change (Lic. 2014)

Jean-Marc Mayotte, Drinking Water Security- Biological threats (Ph.D. started 2011 at Uppsala University Department of Earth Sciences)

Viveca Norén, Drinking Water Security- Management challenges (Ph.D. started 2011 at Uppsala University Department of Earth Sciences)

Julia Hytteborn - Water quality prediction using time series and modelling (PhD 2014 at Uppsala University Department of Earth Sciences)

Pianpian Wu – Mercury transfers from water to biota. (Ph.D. started 2013 at SLU)

Audrey Campeau- Does stream evasion of CO2 double the amount of terrestrial C exported by the Aquatic Conduit? The origin and age of evading CO2 has the answer. (Ph.D. started 2013 at UU Earth Sci.)

Baolin Wang - Interaction of Geochemistry and Biology on Hg Methylation in Boreal Peat (Ph.D. started 2016 at SLU)

Publikationer i urval

Urval av publikationer (från över 200 referee-granskade artiklar)

Ameli, A., J.J. McDonnell, and K. Bishop (2016) The exponential decline in saturated hydraulic conductivity with depth: A novel method for exploring its effect on water flow paths and transit time distribution, Hydrological Processes

Eklof, K., R. Lidskog, and K. Bishop (2016), Managing Swedish forestry's impact on mercury in fish: Defining the impact and mitigation measures, Ambio, 45 Suppl 2, 163-174, doi:10.1007/s13280-015-0752-7.

Bishop and Seibert. 2015. A primer for hydrology: The beguiling simplicity of Water’s Way from Rain to Stream at 30. Hydrological Processes  29, 3443–3446

Akerblom, S., M. Meili and K. Bishop 2015. Organic Matter in Rain: An Overlooked Influence on Mercury Deposition." Environmental Science & Technology Letters 2(4): 128-132. . DOI: 10.1021/acs.estlett.5b00009

Gebrehiwot, S.G., Bewket W., and Bishop K. 2014. Community preceptions of forest-water relationships in the Blue Nile Basin of Ethiopia. GeoJournal. 79:605–618, DOI 10.1007/s10708-013-9519-5

Wallin, M. B., S. Löfgren, M. Erlandsson, and K. Bishop (2014), Representative regional sampling of carbon dioxide and methane concentrations in hemiboreal headwater streams reveal underestimates in less systematic approaches, Global Biogeochem. Cycles, 28, 465-479, doi:10.1002/2013GB004715..

Bishop, K., Beven. K., Destouni, G., Abrahamsson, K., Andersson, L., Johnsson, R., Rodhe, J., Hjerdt, N. (2009) Nature as the “natural” goal for water management: A Conversation. Ambio. 38(4):209-214.

Bishop, K., I. Buffam, M. Erlandsson, J. Fölster;  H. Laudon, J. Seibert, and J. Temnerud. (2008) Aqua Incognita: The Unknown Headwaters. Hydrological Processes 22:1239-1242.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4618673131, +46706382517
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala