Qwarts - Quantifying Weathering Rates for Sustainable Forestry (Qwarts)

Senast ändrad: 05 april 2022
Regndroppar på vattenyta. Foto.

Projektet "Qwarts - Quantifying Weathering Rates for Sustainable Forestry" startade 2012 och pågick till 2019.

Resultat

Översikt

Inget industriland har större förhoppningar än Sverige på skogsbrukets roll i den framtida energiproduktionen. Men officiella nationella beräkningar indikerar att utbudet av vittringsprodukter (t.ex. Ca, Mg) inte är tillräckliga för att upprätthålla nuvarande skogsskörd i stora delar av landet. Detta underskott i vittring orsakar stor oro för såväl förrådet av näringsämnen till träden som alkaliniteten till de akvatiska ekosystemen. Man skulle kunna ersätta det vittringen inte ger genom att sprida aska på marken, men det finns stora frågetecken om detta är genomförbart.

De processer som mest behöver förbättrade vittringsmodeller inkluderar kvantifiering av biologiska influenser, aluminium kemi och klimatförhållandet. Utvecklingen av vittringsmodeller ska ske genom att konfrontera modellerna med data från laboratorievågar samt studier kring tomt- och upptagningsområden för att förbättra representationen av viktiga processer, för att därefter använda de förbättrade modellerna till uppskattningar av vilken vittring som behövs för att upprätthålla skogsbruket.

Målen för detta forskningskonsortium var att använda expertis till:

1. Ge state-of-the-art-uppskattningar av vittring de rumsliga och tidsmässiga skalor som är relevanta för ett hållbart skogsbruk med uttalad famställning av osäkerhet
2. Förutsäga hur förändringar i klimatet och skogsbruket påverkar vittringspriserna och därmed behovet av kompensation (kalkning / aska/ gödningsmedel)

Projektet finansierades av FORMAS och hade en total budget om 24 Mkr. Av dessa gick tio Mkr till SLU.

Medverkande från institutionen var bland annat Kevin Bishop, Stephan Köhler och Salar Valinia.

Externa samarbetspartners var bland annat Uppsala universitet, KTH och Lunds universitet.

Läs mer om de medverkande och de olika delarna i projektet på den engelska versionen av denna sida.