CV-sida

Kornelia Johansson

Kornelia Johansson

Presentation

Doktorand i projektet Skuggskogar – att utmana traditionella skötselmetoder och skapa möjligheter för ett transformativt skogsbruk där jag är särskilt intresserad av journalistens roll, en yrkesgrupp som i sin position har möjlighet att både utmana och reproducera etablerade socio-kulturella strukturer i skogsbranschen och att påverka den allmänna opinionen.

Jag har en masterexamen i landsbygdsutveckling från SLU. I min masteruppsats Stories from the forest : an analysis of the discursive framing of forest-based bioeconomy from the perspective of Forest Owners Associations and private forest owners in Sweden undersökte jag hur privata skogsägare och skogsägarföreningar förhåller sig till begreppet skoglig bioekonomi. 

Jag har även arbetat som forskningsassistent i projektet Governance, Justice and Transition- On the way to a fossil-free welfare society där jag bland annat fokuserat på EU:s fond för rättvis omställning (FRO) och hur fonden påverkar den inriktningen på den sk gröna, industriella omställningen på regional och lokal nivå i Sverige. 

Publikationer i urval

Fischer, A., Joosse, S., Strandell, J., Söderberg, N., Johansson, K. (2023). How justice shapes transition governance – a discourse analysis of Swedish policy debates.Journal of Environmental Planning and Management. DOI: 10.1080/09640568.2023.2177842


Kontaktinformation

Doktorand, Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618673264, +46730711882
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala