CV-sida

Marcus Wallin

Marcus Wallin
Jag är docent i Miljöanalys och det övergripande målet med min forskning är att förstå landskapets kolbalans. För att göra detta undersöker vi hur kol omsätts och transporteras mellan mellan mark, vatten och atmosfär, samt hur detta kretslopp påverkas av människan.

Presentation

Mitt forskningsfokus rör landskapets kolbalans, speciellt betydelsen av sjöar och vattendrag och deras funktion för att processa och transportera kol mellan mark, vatten och atmosfär. Mycket av min forskning berör 1) hydrokemisk koppling mellan mark och vatten samt hur denna påverkas av förändrad markanvändning 2) utbytesprocesser av kol mellan vatten och atmosfär.

Undervisning

Jag är kursledare för kursen Geologi och Hydrologi (Mv0226), 7.5 hp som ges inom kandidatprogrammen för Biologi och Miljövetenskap samt Växtodling. Dessutom har jag undervisningsmoment på kurserna Energisystemens biogeokemiska förutsättningar (BI1360) samt Miljöanalys (Mx0152).

Forskning

Nuvarande projekt

2022-2026, Sources and dynamics of greenhouse gases in agricultural streams (SAD-GAS) – a process-based approach for improved understanding of a large atmospheric source, Swedish Research Council (VR)

2020-2024, Wetland restoration and its effect on brownification of surface waters, Oskar and Lili Lamm foundation

2020-2023, Forest ditch cleaning and its effect on mobilization of an old soil carbon store, Swedish Research Council for the Environment (Formas)

Publikationer i urval

Zannella, A., Eklöf, K., Lannergård, E., Laudon, H., Maher Hasselquist, E., Wallin, M. B., 2023, Metabolic processes control carbon dioxide dynamics in a boreal forest ditch affected by clear-cut forestry, Frontiers in Water, 5, 1250068, doi:10.3389/frwa.2023.1250068 

Stanley, E. H., Rocher-Ros, G., Loken, L., Oliver, S., Casson, N., Sponseller, R., Wallin, M. B., Zhang, L., GRiMeDB: The global river database of methane concentrations and atmospheric flux, Earth System Science Data, 15(7), 2879-2926, doi:10.5194/essd-15-2879-2023

Rehn, L., Sponseller, R., Laudon, H., Wallin, M. B. 2023, Long-term changes in dissolved inorganic carbon across boreal streams caused by altered hydrology, Limnology & Oceanography, 68 (2), 409-423, doi:10.1002/lno.12282

Wallin, M.B., Audet, J., Peacock, M., Sahlée, E., Winterdahl, M., 2020, Carbon dioxide dynamics in an agricultural headwater stream driven by hydrology and primary production. Biogeosciences. 17, 2487-2498, doi:10.5194/bg-2019-486

Campeau, A., Bishop, K., Amvrosiadi, N., Billett, M. F., Garnett M. H., Laudon, H., Öquist, M.G., Wallin, M. B., 2019, Current forest carbon fixation fuels stream CO2 emissions, Nature Communications, 10, 1876, doi:10.1038/s41467-019-09922-3

Wallin, M. B., Campeau, A., Audet, J., Bastviken, D., Bishop, K., Kokic, J., Laudon, H., Lundin, E., Löfgren, S., Natchimuthu, S., Sobek, S., Teutschbein, C., Weyhenmeyer, G., Grabs, T., 2018, Carbon dioxide and methane emissions of Swedish low-order streams – a national estimate and lessons learnt from more than a decade of observations, Limnology and Oceanography – Letters, 3 (3), 156-167, doi:10.1002/lol2.10061

Campeau, A., Bishop K., Billett, M. F., Garnett, M. H., Laudon, H., Leach, J. A., Nilsson, M. B., Öquist, M. G., Wallin, M. B., 2017. Aquatic export of young dissolved and gaseous carbon from a pristine boreal fen: implications for peat carbon stock stability, Global Change Biology, 23 (12), 5523-5536, doi:10.1111/gcb.13815  

Weyhenmeyer, G. A., Kosten, S., Wallin, M. B., Tranvik, L. J., Jeppesen, E., Roland, F., 2015. Significant fraction of CO2 emissions from boreal lakes derived from hydrologic inorganic carbon inputs, Nature – Geoscience, 8(12), 933-936, doi:10.1038/ngeo2582

Wallin, M. B., Löfgren, S., Erlandsson, M., Bishop, K. 2014. Representative regional sampling of carbon dioxide and methane concentrations in hemiboreal headwater streams reveal underestimates in less systematic approaches, Global Biogeochemical Cycles, 28(4), 465-479, doi: 10.1002/2013GB004715

Wallin, M. B., Grabs, T., Buffam, I., Laudon, H., Ågren, A., Öquist, M. G., Bishop, K. 2013. Evasion of CO2 from streams – The dominant component of the carbon export through the aquatic conduit in a boreal catchment, Global Change Biology, 19(3), 785-797, doi:10.1111/gcb.12083.

Länkar


Publikationslista: