CV-sida

Mårten Hetta

Mårten Hetta
Forskare i husdjursvetenskap (idisslarnutrition). Prefekt vid institutionen och avdelningschef för husdjursavdelningen.

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Grovfodrets utnyttjande
Telefon: +46907868747, +46705898355
Postadress:
SLU Institutionen för HUV
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, våning 5, Umeå

Publikationslista: