CV-sida

Mårten Hetta

Mårten Hetta
Forskare i husdjursvetenskap (idisslarnutrition). Prefekt vid institutionen och avdelningschef för husdjursavdelningen.

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem; Enheten för husdjursskötsel
Telefon: +46907868747, +46705898355
Postadress:
Inst för NJV, husdjursskötsel,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: