CV-sida

Mårten Hetta

Mårten Hetta
Forskare i husdjursvetenskap (idisslarnutrition). Prefekt vid institutionen och avdelningschef för husdjursavdelningen.

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Grovfodrets utnyttjande Prefekt, Forskare FLK vid SLU, Lövsta lantbruksforskning; Lövsta, stallorg, gemensamt
Telefon: +46907868747, +46705898355
Postadress:
SLU Institutionen för tillämpad djurvälfärd och välfärd
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, våning 5, Umeå
Postadress:
SLU Lövsta lantbruksforskning, driftkontor, Box 7064
75007 Uppsala
Besöksadress: Funbo Lövsta 27, Umeå

Publikationslista: