CV-sida

Mikaela Asplund

Mikaela Asplund
Verksamhetsutvecklare vid Miljödatastöd och DMS (Data Management Support) med intresse för data, datahantering och tillgängliggörande av öppna data

Presentation

Verksamhetsutvecklare vid Miljödatastöd, en stödverksamhet inom fortlöpande miljöanalys, som är en del av Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket som bl. a. ansvarar för verksamhetsprocessen för arkivering och tilgängliggörande av miljöanalys- och forskningsdata vid SLU.


Kontaktinformation

Koordinator vid Biblioteket; DCU Koordinator vid Biblioteket; Miljödatastöd
Telefon: +46907868321
Postadress:
SLU-biblioteket
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå
Postadress:
SLU-biblioteket
Box 7071
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 12, Umeå