CV-sida

Patrik Ulvdal

Patrik Ulvdal
Doktorand inom skoglig planering som forskar på osäkerheter i skoglig information.

Presentation

Jag är anställd som doktorand inom skoglig planering vid institutionen för skoglig resurshushållning i Umeå sedan september 2019.  Mitt doktorandprojekt syftar till att beskriva och kvantifiera osäkerheter i skoglig information som används vid skoglig planering samt att skapa metoder för att hantera desamma.

Jag är även anställd som industridoktorand vid Holmen Skog AB i Örnsköldsvik där jag arbetar ca 20 % av min arbetstid med frågor rörande företagets långsiktiga planering.

Handledargrupp
Tomas Lämås, docent (huvudhandledare)
Karin Öhman, professor (biträdande handledare)
Ljusk Ola Eriksson, senior adviser/fd professor

Finansiärer
Kempestiftelserna (1/3)
Holmen Skog AB (1/3)
Institutionen för skoglig resurshushållning (1/3)

Skapa kontakt!
LinkedIn
ResearchGate

Övriga akademiska uppdrag:
Ordförande för Skogshögskolans studentkårs doktorandråd, 2020-01 – 

Undervisning

Jag har undervisat på följande kurser:

SG0226 Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd, 7.5 hp
- 20 Jan – 19 Feb 2020
- 18 Jan – 18 Feb 2021

Forskning

Den största delen av min tid lägger jag på forskning inom mitt doktorandprojekt. Projektet är uppdelat i (minst) fyra delprojekt:
- I: En kvalitativ studie om hur skoglig planering genomförs inom skogsbruket i Sverige och hur osäker information hanteras i den processen.
- II: Kvantifiering av vad osäker information har för betydelse för skogsbrukets resultat genom t ex simulering.
- III: Att hantera osäker information i skoglig planering. Test och implementering av olika lösningsmetodiker som hanterar osäkerheter.
- IV: Påverkan av osäker information  på planeringsresultatet när dynamiska åtgärdsenheter (pixelskogsgbruk) införs. 

Samverkan

Samverkan med omkringliggande samhälle är en av de viktigaste uppgifterna för akademin enligt mig. Jag tar därför alla möjligheter jag får för att dels nå ut med resultat av vår forskning och dels för att få input på verkliga problem som behöver beforskas. Mitt doktorandprojekt är i sig ett bra exempel på nära samverkan mellan industri och akademi.

Några exempel på vad jag gjort inom samverkan:
- 2020-11-19 Domare på Mistra Digital Forests inovationstävling för studenter
- 2019-11-19 Presenterade på en workshop med skogsnäringen om skoglig planering vid större skogsföretag. 
- 2019-11-01 Deltog i  workshop med Skogsstyrelsen om potentialen för Heurekasystemet kopplat till Nationellt skogsdatalabb och Skogsstyrelsens mina sidor
- 2019-09-25 Presentation om min kommande forskning inom SLUs öppna föreläsningsserige "Värt att veta"

Bakgrund

Utbildning
- 2016 Jägmästarexamen, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
- 2016 Masterexamen i skogshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
- 2014 Kandidatexamen i skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Tidigare anställningar
- 2018-03 – 2019-09 Skogskonsulent | Skogsstyrelsen
- 2016-08 – 2018-02 Markförvaltare | Kristianstads kommun

Handledning

Examensarbeten på jägmästarprogrammet:
- 2021 Huvudhandledare för jägmästarstudent Martin Persons examensarbete
Preliminär titel: Forest planning process among medium sized forest owners - description of the group and how the group adapts the traditional planning hierarchy.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig planering, gemensamt
Telefon: +46907868348
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig planering
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: