CV-sida

Patrik Ulvdal

Patrik Ulvdal
Doktorand inom skoglig planering som forskar på osäkerheter i skoglig information.

Presentation

Jag är anställd som doktorand inom skoglig planering vid institutionen för skoglig resurshushållning i Umeå sedan september 2019.  Mitt doktorandprojekt syftar till att beskriva och kvantifiera osäkerheter i skoglig information som används vid skoglig planering samt att skapa metoder för att hantera desamma.

Jag är även anställd som industridoktorand vid Holmen Skog AB i Örnsköldsvik där jag arbetar ca 20 % av min arbetstid med frågor rörande företagets långsiktiga planering.

Handledargrupp
Tomas Lämås, docent (huvudhandledare)
Karin Öhman, professor (biträdande handledare)
Ljusk Ola Eriksson, senior adviser/fd professor

Finansiärer
Kempestiftelserna (1/3)
Holmen Skog AB (1/3)
Institutionen för skoglig resurshushållning (1/3)

Skapa kontakt!
LinkedIn
ResearchGate

Övriga akademiska uppdrag:
Ordförande för Skogshögskolans studentkårs doktorandråd, 2020-

Undervisning

Jag har undervisat på följande kurser:

SG0226 Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd, 7.5 hp,
20 Jan - 19 Feb 2020
18 Jan - 18 Feb 2021

Bakgrund

2016 - Jägmästarexamen, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

2016 - Masterexamen i skogshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

2014 - Kandidatexamen i skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Handledning

2021
Huvudhandledare för jägmästarstudent Martin Persons examensarbete
Preliminär titel: Forest planning process among medium sized forest owners - description of the group and how the group adapts the traditional planning hierarchy.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig planering, gemensamt
Telefon: +46907868348
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig planering
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: