CV-sida

Riccardo Bommarco

Riccardo Bommarco
Jag är professor i lantbruksentomologi vid institutionen för ekologi. Min forskning handlar om insekters och växters ekologi i jordbrukslandskapet, och hur det påverkar växtskydd, pollinering och skörd av jordbruksgrödor. I samarbete med flera andra forskare och i samverkan med jordbrukssektorn utvecklar vi hållbara odlingssystem.

Forskning

Jag undersöker hur odling och markanvändning i lantbruket påverkar utbredning och variation i biologisk mångfald, med fokus på insekter och andra leddjur som tillhandahåller ekosystemtjänster. Jag arbetar med växtskydd, biologisk kontroll av skadeinsekter, pollinering och skörd i lantbruket. Jag deltar i utveckling av hållbara odlingssystem i ett destabiliserat klimat.

 

Mina huvudsakliga forskningsområden är odlingssystem och ekosystemtjänster

Läs mer om mina medarbetare och forskning här: labb-webbsida

Följ oss på twitter: @BommarcoLab eller

Mastodon: @bommarco@ecoevo.social

 

Andra uppdrag

Enhetschef SLU Lantbruksentomologi

Enhetschef SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Redaktör Oecologia

Medförfattare 2016 IPBES

Ordförande 2014-2020 SLU Plattform Växtskydd

 


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672423
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala