Lantbruksentomologi

Senast ändrad: 10 januari 2024
Grön spindel på grässtrå. Foto.

Insekterna är många och olika. De driver viktiga ekologiska processer i jordbrukslandskapet som pollinering, biologisk kontroll av växtätande insekter och nedbrytning. Många är nyttodjur. Andra är problematiska för oss människor och kan uppträda som skadedjur i våra grödor.

  • Vi studerar insekter och andra leddjur i jordbruksekosystemet som hjälper oss att bekämpa skadeinsekter och ogräs, pollinerar grödor och vilda växter, bryter ner växtrester och producerar honung.
  • Vi tar fram verktyg för att hantera insekter som ställer till med problem i jordbruket.
  • Vi undersöker hur klimat och skötsel av åkrar, gårdar och landskapet påverkar leddjurens näringsväv, biologisk mångfald, ekosystemfunktioner och skördar.
  • Vi utvecklar ett hållbart växtskydd.
  • Vi använder experiment och molekylära metoder för att visa vem som äter vem i näringsvävarna.
  • Vi studerar sjukdomar och genetisk profiler hos honungsbin och vilda bin. Vår forskning om bihälsa och biodling är unik i Sverige och viktig också på nationell nivå.

Våra forskargrupper

Bommarco lab - insekts- och växtekologi i jordbrukslandskapet (engelska)

Ninkovic lab - kommunikation mellan växter och användning i växtskydd (engelska)

Biodiversity and bicontrol lab (engelska)

Forskning om bin

Publikationer och projekt på forskarnas CV-sidor

Nyheter

Nyheter om ekosystemtjänster och processer

Nyheter om växtskydd

 


Kontaktinformation

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23