Hoppa till huvudinnehåll

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

En nedsågad trädstam som är skadad i mitten. Foto.

Oberoende riskvärderingar av nya skadegörare i Sverige

Vi tar fram underlag och riskvärderingar för att understödja Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare inom jordbruk, skog, trädgård, grönområden och vilda biotoper. Skadegörarna kan vara till exempel insekter, nematoder, kvalster, svampar, bakterier eller virus.

Ny rapport

Långhorningen Trichoferus campestris hittades tidigare i år i importerade varor. Läs vår bedömning av artens potential att orsaka skador i Sverige.

Närbild på en skalbagge med långa spröt framifrån. Foto.

Har du sett en ny skadegörare?

Misstänker du att du har sett en ny eller reglerad växtskadegörare? Rapportera in det till Jordbruksverket här!

En skalbagge med rödglänsande kropp och utfällda vingar sitter på ett grönt blad. Foto.

Uppdrag och publikationer

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med och våra publikationer.

Sädesax på en åker, foto.

Skadegörare på prydnadsväxter

Vi har screenat och rankat skadegörare som skulle kunna transporteras med prydnadsväxter och utgöra ett hot mot nordiska barrskogar.

En taggig larv på ett grönt blad. Foto.
Publicerad: 05 februari 2024 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Analytiker:

Niklas Björklund - niklas.bjorklund@slu.se, 018-672879, 070-5082879

Johanna Boberg - johanna.boberg@slu.se, 018-671804

Loading…