26
sep
Kulturhuset Anders, Höör

Föreläsning: Äldre äpplesorter – en kulturskatt att älska

evenemang |
Färgfoto föreställande sju äpplen liggande på ett fat. Fatet står på ett bord.

Den 26 september blir det föreläsning med pomologiskt tema hos föreningen Ringsjö Trädgårdsvänner. Genbankskurator Inger Hjalmarsson berättar om arvet av frukt- och bärsorter med fokus på äldre äpplesorter.

 

 

Under föreläsningen diskuteras svensk pomologisk historia och Nationella genbankens bevarandearbete samtidigt som åhörarna får lära känna ett flertal äpplesorter – inte minst sorter med skånsk proveniens såsom ’Flädie’, ’Tornpipping’ och ’Kabbarp’. Även om fokus ligger på äpplen så behandlas också ett urval sorter av andra frukt- och bärslag, däribland ’Skånskt Sockerpäron’.    

 

 

 

 


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, extern resurs vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se