6 sep
7 sep

Smedjan/Veterinärmuseet, Skara

Veterinärhistoriska museet firar 40 år

evenemang | seminarier, workshops |

Veterinärhistoriska museet stiftades för 40 år sedan, det firas med seminarier och aktiviteter i två dagar - temat är djurskydd och djurvälfärd inom svensk veterinärmedicin och betydelsen av interaktioner mellan människor och djur.

Program

Fredag 6 september klockan 14.00

Plats: Smedjan på SLU campus i Skara.

Tema - djurskydd och djurvälfärd inom svensk veterinärmedicin

Medverkar gör Torkel Ekman som inleder med en presentation av Veterinärhistoriska museet och jubileet.

Moderator: Johan Beck-Friis.

Föredragshållare:

Ingvar Ekesbo – Djurskyddsarbetet fram till Astrid Lindgrens lag 1988.

Jan Hultgren – Sverige som föregångsland under 1990- och 2000-talet.

Linda Keeling – Etologins betydelse för djurskyddet.

Lotta Berg – Vart är vi på väg? Svenskt djurskydd i framtiden.

Ca 16.00 börjar den avslutande diskussionen.

Lördag 7 september klockan 10.00-14.00

Plats: Veterinärhistoriska museet - biosalongen, samt i parken utanför. 

Vilken betydelse har interaktioner mellan människor och djur?

Moderator: Lena Lidfors.

10.00 Antrozoologi, vad är det? Lena Lidfors.

10.15 Hur kan lantgårdar användas som resurs för människor? Bente Berget.

10.30 Hur kan hästar bidra till människors välfärd? Margareta Håkanson. 

10.45 Hur kan hundar bidra till människors välfärd? Therese Rehn.

11.00 Filmer om veterinärhistoriska museet.

11.30 Nu startar nästa pass med samma program som ovan.

13.00 Nu startar nästa pass med samma program som ovan. 

Om föredragshållarna  

Torkel Ekman är ordförande i styrelsen för Veterinärhistoriska museet, f d forskare och lärare vid SLU, vice ordförande i Veterinärmedicinska rådet i SVF.   

Johan Beck-Friis är generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen, landets äldsta nationella förening för djurskydd. Johan är veterinär och har jobbat med djurskyddsfrågor under större delen av sitt yrkesverksamma liv, bland annat som expert i flera statliga utredningar.

Ingvar Ekesbo är professor emeritus vid institutionen för husdjurshygien, SLU i Skara. Han är internationellt ryktbar och stridbar för djurens bästa.   

Jan Hultgren är universitetslektor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara. Jan har epidemiologi som arbetsverktyg och har intresse för hälsa, välfärd och produktivitet hos mjölkkor.   

Linda Keeling, Sveriges enda professor i djurskydd. Lindas forskning handlar framför allt om djurens välfärd och hon har bland annat studerat beteendestörningar hos husdjur. Linda disputerade i zoologi i Edinburgh 1987.   

Lotta Berg är professor i husdjurens miljö och hälsa och arbetar med frågor som rör djurhållning, djurhälsa och djurskydd såväl inom som utom Sverige. Lotta är veterinär och har ett stort naturintresse och vurmar särskilt för fåglar.   

Lena Lidfors är professor i etologi vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa och programchef för SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Lena har disputerat på präglingen mellan ko och den nyfödda kalven. Under senare år har hennes forskning handlat mer om hur djurunderstödda insatser för skolelever och äldre personer påverkar både människor och djur. 

Bente Berget är anställd som seniorforskare vid universitetet i Agdar, Norge. Bente har en doktorsgrad i Antrozoologi och djurassisterat terapi från Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU). Bente är intresserad av hur vi kan använda natur och djur i rehabilitering och för att främja hälsa.   

Margareta Håkanson är legitimerad sjukgymnast och arbetar som egenföretagare med hästunderstödd terapi med fokus på stress- och ångesthantering.   

Therese Rehn är disputerad husdjursagronom och forskare på institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Therese forskar primärt på etologiska och fysiologiska effekter av interaktioner mellan människa och djur, framförallt hund och katt.

 

 

 

 

 

 

Fakta

Tid: 2019-09-06 14:00 - 2019-09-07 14:00
Ort: Skara
Lokal: Smedjan/Veterinärmuseet
Arrangör: Veterinärhistoriska museet och SLU
Mer information:

På SLU campus i Skara finns något för alla. Hästar och hundar finns på plats i parken utanför museet, ponnyridning för barnen, vi visar ponnykörning, agility, brukslydnad mm. Svenska terapihundskolan beskriver hur hundar arbetar i vården. Forskare berättar om inlärning hos djur.

Inne i museet blir det pedagogisk verkstad för barnen – ta med ditt gosedjur och låt veterinären bota det.

Kontakt:museiprojektet@slu.se

https://www.slu.se/om-slu/orter/skara/veterinarmuseet/

 

 

 Kontaktinformation