21
mar

22
mar
Färsna gård, Norrtälje

INSTÄLLD: Kurs: Grönt Kulturarv i Framtidens Lantbruk

evenemang |

Helgen 21-22 mars ordnas i Norrtälje ett seminarium på temat grönt kulturarv och detta är den första delen i en kurs om alternativa grödor. Den andra delen är en fältvandring som ordnas under högsommaren. Kursens föredragshållare är några av Sveriges främsta företrädare för frågor som rör alternativa grödor och du erbjuds här att lära dig mer om bl.a. kvarnverksamhet, samodling, spannmålshälsa, förädling, sensorik och juridik! Agneta Börjeson deltar och föreläser om Grönt kulturarv och utsädeslagstiftning.

Norrtälje Naturcentrum ordnar under 2020 en kurs i odling av alternativa grödor. Kursen är ägnad åt både spannmål och baljväxter, även samodling av de båda. Föredragen handlar i huvudsak om sorter som har en mer ursprunglig form än de moderna; bondbönor, gråärter och enkornsvete är exempel på grödor som på senare tid börjat bli efterfrågade inom förädling och bland konsumenter. Intresset för grödorna kommer sig av att de har särskilda egenskaper när det gäller smak, näringskvalité, konkurrenskraft mot ogräs, förmåga att klara av extrema väderleksförhållanden m.m. Kursens syfte är förmedla vad som krävs för odling och försäljning, samt att lyfta fram de värden och möjliga fördelar som kan komma med odling av alternativa grödor. Under kursen tas frågor som rör bl.a. juridik, småskalig förädling, grödornas hälsa och möjligheter att skapa regionala matkluster upp. Kursen vänder sig i första hand till jordbrukare med grundläggande kunskaper i odling men även andra aktörer i matsystemet är välkomna att delta!


Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.