2
sep
Lund

Lunchvisning av det lokala klonarkivet på Botaniska trädgården, Lunds universitet

evenemang |
Kinesisk kärleksört 'Granlunda'. Fotot visar plantor i blom. Sorten har ljust lilarosa blommor.

Sedan hösten 2019 är Botaniska trädgården ett lokalt klonarkiv för köks- och prydnadsväxter. I trädgården odlas nu ett sjuttiotal sorter, alla med en historia tillbaka till före andra världskriget. Kom och lär mer om klonarkivet och växterna här!

I Nationella genbanken i Alnarp bevaras drygt 2300 sorter av äldre trädgårdsväxter: frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Växterna samlades in genom olika upprop, till exempel Perennuppropet och Lök- och knöluppropet, som Programmet för odlad mångfald genomförde mellan åren 2002 och 2010. Gemensamt för alla sorter i genbanken är att de har en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige - alla sorter har odlats här sedan åtminstone 1940, 1950 eller 1960, beroende på växtslag.

Men sorterna bevaras inte bara i genbanken i Alnarp. Säkerhetskopior av dem odlas också på så kallade lokala klonarkiv runt om i Sverige. De lokala klonarkiven kan vara till exempel trädgårdsskolor, friluftsmuseer och botaniska trädgårdar. Klonarkiven har, förutom att bevara växterna, också en viktig uppgift att visa upp och berätta om sorterna som samlats in i respektive region. I dag har Nationella genbanken slutit avtal med ett trettiotal lokala klonarkiv och ett av dem finns i Botaniska trädgården i Lund. Här odlas nu perenner och lökar och knölar som samlats in i Skåne och har en historia tillbaka till före 1940 (längre fram kommer även köksväxter att visas och bevaras här). Onsdag den 2 september är du varmt välkommen att delta i en guidad visning för att få veta mer om det nyetablerade klonarkivet, hur bevarandearbetet går till, vilka växter som bevaras här och även höra berättelserna bakom några av sorterna som samlades in i Skåne.

Fakta

Tid: 2020-09-02 12:15 - 13:00
Ort: Lund
Arrangör: Botaniska trädgården, Lunds universitet
Mer information:

Mer information om lunchvisningen av det lokala klonarkivet kommer inom kort. Kontaktinformation

Karin Persson och Linnea Oskarsson, genbankskuratorer

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU


karin.persson@slu.se, genbankskurator för krukväxter, lökar och knölar, 040-41 55 46, 0702-64 63 56

linnea.oskarsson@slu.se, genbankskurator för perenner, 040-41 55 86, 070-350 14 19