9
nov

12
nov
Grimsö Forskningsstation, Grimsö

Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur + Rovbase och Skandobs

seminarier, workshops |

Kursen ges på uppdrag av Naturvårdsverket och är obligatorisk för personer som inventerar stora rovdjur på uppdrag av länsstyrelsen och för samebyarnas inventeringssamordnare. Kursen är även tillgänglig för handläggare på länsstyrelsen som är involverade i inventeringarna.

Kurs i inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur 9–11 november

Samtliga personer som inventerar stora rovdjur på länsstyrelsens uppdrag och rovdjurssamordnare i samebyarna ska ha genomgått denna grundutbildning (NFS 2007:10; §§5 och 6). För att bli godkänd på kursen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Kursens innehåll

Kursen tar upp spårning i fält, rådande inventeringsregler och metoder, artbiologi kopplad till inventeringen samt viss GPS-teknik. Kursen är i första hand teoretisk, med ett kort pass i närområdet utomhus. Föreläsare på kursen är personal från Viltskadecenter, Grimsö Forskningsstation, Naturhistoriska Riksmuseet, Kungsörn Sverige och länsstyrelsen.

Kurs i Rovbase och Skandobs 11–12 november

Inventeringarna dokumenteras och sammanställs i databasen Rovbase. I Skandobs kan allmänheten rapportera sina observationer. Kursen i Rovbase startar på kvällen 11 november. Denna kurs ingår inte i de moment som behövs för att bli godkänd på inventeringskursen.

Kursens innehåll

Kursen lär ut hur man dokumenterar rovdjursinventeringar. Efter kursen ska man kunna registrera spårningar, DNA-prover och avsökta områden (slingor), inklusive använda Fältappen till Rovbase eller inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta. Man ska även kunna svara på inkomna rapporter i Skandobs.

Fakta

Tid: 2021-11-09 - 2021-11-12
Ort: Grimsö
Lokal: Grimsö Forskningsstation
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 19 oktober 2021
Pris: Pris: 5 500 kr (ex moms) för båda kurserna; 5 000 kr för enbart inventeringskursen
Mer information:

Vi planerar att ge kursen på Grimsö Forskningsstation, men har beredskap för att ge den digitalt utifrån läget för Covid-19. Antalet deltagare kan av samma anledning behöva reduceras.

Kurspriset gäller boende i dubbelrum. Enkelrum kan bara erbjudas i mån av plats. Anmälan görs via e-post till henrike.hensel@slu.se

Minsta antal deltagare: 8 st

Max antal deltagare: 25 st

Vid anmälan ska följande information finnas med:

·         Namn på deltagaren

·         Myndighet/organisation och roll

·         E-post

·         Telefonnummer

·         Specialkost/matallergi

·         Ange vilken/vilka dagar du deltar enligt nedanstående alternativ:
- Kurs i Spårning och inventering samt kurs i Rovbase (dag 1–4)
- Enbart kurs i Spårning och inventering (dag 1–3)
- Enbart kurs i Rovbase och Skandobs (dag 3–4)

·         Vid boende ange:
- Ankomst- och avresedatum
- Önskemål om enkelrum eller önskemål om rumskamrat

·         Om du är med på Rovbasekursen vill vi veta:
- Har du med egen dator?
- Har du med egen GPS?

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar dina personuppgifter: Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser


Relaterade sidor:


Kontaktinformation