12 mar

Zoom

DNA-metoder för akvatisk miljöövervakning – när och hur kommer de till användning?

Logotyp för DNAqua-Net. Illustration.

Välkommen till DNAqua-Nets digitala workshop om DNA-metoder för akvatisk miljöövervakning.

Workshoppen vänder sig till dig som

  • arbetar med miljöövervakning och inom ett område som funderar på att implementera tekniken
  • är i alla fall delvis insatt i teknikernas möjligheter och svårigheter
  • fokuserar på akvatiska miljöer (vattenlevande organismer, söt & salt)
  • har god kännedom om pågående miljöövervakning och förvaltningsfrågor inom svenska vatten.

Workshopen ligger i direkt anslutning till DNAQUA International Conference 9-11 March 2021 där slutresultat för DNAqua-Net projektet kommer att presenteras, så anmäl dig gärna (tom 1/3) eller läs in dig på t ex DNAqua-Nets sidor som förberedelse inför workshopen.

I workshoppen kommer vi inte ta upp forskningsfrågor utan fokusera på implementering av tekniken, förhoppningsvis med konkreta exempel från Sverige – när kan metoden komma till användning och hur ska det vara genomförbart? I workshopen ska det fokuseras på användarnas synpunkter!

Program

Program för utskrift (pdf).

Första passet 10-11 är på engelska och sänds direkt från DNAqua-Net till alla workshoppar. Resten är på svenska och kommer hållas i Zoom. Länkar till workshopen kommer att skickas till alla anmälda efter anmälans slut. Vid tekniskt strul, ring AD stöd på SLU: 018-67 6600.

9:45 Logga in

10:00 Welcome (Prof. Dr. Florian Leese, Chair of DNAqua-Net)

10:10 Overview DNA-based method implementation (Dr. Agnès Bouchez, Vicechair DNAqua-Net)

10:25 European aquatic ecological assessment methods: Advances, challenges and perspectives (Dr. Sandra Poikane, European Commission JRC)

10:50 Workshop goals and agenda (Charlotte Frie, Manager DNAqua-Net, Florian Leese)

11:00 Svensk miljöövervakning i hav och sötvatten – strategi för DNA metodernas framtida implementering (Mikael Krysell, chef miljöövervakningsenheten på HaV).

11:30-12:30 Lunch

12:30 Praktisk tillämpning av DNA metoder i sötvattnets miljöövervakning, fokus på större organismer (Patrik Bohman, SLU).

12:50 eDNA i marina miljöer, exempel på pågående forskningsprojekt knuten till miljöövervakning (Marina Panova, Göteborgs universitet)

13:10 DNA-streckkodning av marina växtplankton (Agneta Andersson, Umeå universitet & Bengt Karlson, SMHI)

13:30-14:30 Diskussion i mindre grupper

  • “Infrastruktur - vad finns och vad fattas? Referensbibliotek, analyslabor för extrahering och PCR, sekvenseringsplattformar, bioinformatik, datavärdar, provbanker, mm.” (koordinator: Niklas Gyllenstrand, NRM)
  • ”Harmonisering av pilotprojekt – hur gör vi för att inte alla som vill starta med DNA metoder måste uppfinna hjulet på nytt?” (koordinator: Malin Strand)
  • ”Nästa steg – vad fattas för implementering?” (koordinator: Maria Kahlert)


14:30-15:30 Gemensam diskussion
Presentation av gruppdiskussionerna, sammanfattning, presentation av DNAqua-Net 2.0 ansökan, tid för frågor.

 

Om vi upptäcker att vi har mycket att diskutera kan vi förlänga eftermiddagspasset så allt viktigt kommer lyftas!

 

Logotype för SLU. Illustration.cost loggaEU-logotypen - en ring med gula stjärnor mot blå bakgrund. Illustration.Logotype för HaV. Illustration.Logotyp för Naturvårdsverket. Illustration.