7 apr

Zoom, Alnarp

FRAS-webbinarium: Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv, Skötsel av generell naturhänsyn – när, var och hur?

seminarier, workshops |
FRAS exkursion

Välkommen till tre korta digitala webbinarier med temat ”framtidens skogsskötsel i södra Sverige”, där vi låter forskning, samhälle och praktik ge sin syn på aktuella forskningsfrågor från sina olika synvinklar. Webbinarierna arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet FRAS, som drivs gemensamt av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige. Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

7/4 kl. 14:00-15:30 Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv: Skötsel av generell naturhänsyn – när, var och hur?

  • Vad säger forskningen? Jan-Olov Weslien, Skogforsk

  • Möjligheter och problem från en miljöorganisations perspektiv, Linda Petersson, Naturskyddsföreningen

  • Möjligheter och problem från ett skogsföretags perspektiv, Babs Stuiver, Sveaskog

  • Paus

  • Frågor och diskussion

Varje webbinarium är 1,5 timme. Webbinarierna genomförs via Zoom och är kostnadsfria. Du kan välja att delta på ett eller flera.

Anmäl dig här senast den 5 april (anmälan görs via Linnéuniversitetet). Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare.

Delta även på:

17 mars 14:00-15:30 Precision och automation kan ge mer variation.

24 mars 14:00-15:30 Tall, gran eller både och?

Fakta

Tid: 2021-04-07 14:00 - 15:30
Ort: Alnarp
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU, Linnéuniversitetet, Skogforsk.
Mer information:

Erika Olofsson, Linnéuniversitetet.

Tel:070-667 91 90

Erika.olofsson@lnu.se.Kontaktinformation