4
jun

29
aug
Göteborgs botaniska trädgård, Göteborg

Utställning: Humle - en slingrande historia

evenemang |
En planta av humlen 'Mauritz 85' klättrar uppför en humlestör. Färgfoto.

Botaniska firar Göteborgs 400-årsjubileum med en utställning om kulturväxten humle. För är det någonting Göteborg är känt för så är det sina bryggerier, förr de stora och idag de små mikrobryggerierna. Många av humlesorterna som visas i utställningen är sådana som samlats in genom Pom och bevaras i Nationella genbanken.

Humle har en lång historia som nyttoväxt och har som sådan flera värdefulla egenskaper. Den har använts både som medicinalväxt och textilt med sina långa starka fibrer, men främst är den en viktig ingrediens i öl. I takt med det ökande intresset i Sverige för öltillverkning växer humlens popularitet. För det är ju humlen som ger ölet dess beska, smak och friskhet.

Utställningen på Göteborgs botaniska trädgård fokuserar på växten utifrån ett botaniskt perspektiv, dess kulturhistoria och hur den odlas. Utför Stolpboden har en humlegård anlagts där olika historiska sorter av humle visas, framförallt sådana som bevaras inom Programmet för odlad mångfald. Samtliga är svenska kloner insamlade på gårdar och torp runt om i hela Sverige

Välkommen in att ta del av en lång och slingrande historia!


Kontaktinformation

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se