6 dec

Aulan (förmiddag) och Stora Sessionssalen på slottet (eftermiddag), Alnarp

Nya biogassubstrat från lantbruket bortom gödsel – internationell och nationell utblick

seminarier, workshops |

Biogas Syd tillsammans med SLU Alnarp/Partnerskapet Alnarp bjuder in till ett biogasmöte med fokus på lantbrukets restprodukter som biogassubstrat. Vad finns bortom gödseln?

Vi pratar om bland annat betblast och halm - teknik för rötning, lagring och insamling. Och våra gäster från Danmark (Danish Biogas Association och Voerdingborg Biofuel) och Tyskland (bl a German Biomass Research Center) kommer även att ge oss insyn i aktuella trender att tillvarata lantbrukets biogaspotential i sina respektive länder.

Energimyndigheten medverkar för att reda ut do's and dont's för användning av substrat från lantbruket utifrån produktionsstöd för biogas enligt Förordning (2022:225) och hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Efter lunch samma dag bjuder Biogas Solutions Research Center (BSRC) in till ett start-möte för projektet:
Jordbrukets potential för att bidra till övergången till fossilfri industri i sydvästra Sverige

Projektet kommer att beräkna potentialen för biometan och koldioxid-produktion där vi inkluderar intensifierad växtodling, användning av nya rötningstekniker, omsättning av näringsämnen samt konsekvenser för uppbyggnaden av mark-kol. Dessutom kommer vi under projektet att försöka identifiera de viktigaste aktörerna och nyckelfaktorerna för implementering. VI välkomnar alla intresserade till detta startmöte.

/Varmt välkommen

Fakta

Tid: 2022-12-06 09:00 - 12:00
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan (förmiddag) och Stora Sessionssalen på slottet (eftermiddag)
Arrangör: Partnerskap Alnarp, Biogas Syd, Biogas Solution Research Center (BSRC)
Mer information:

Anmälan senast den 1 december i anmälningsformuläret.

Sven-Erik Svensson
Universitetsadjunkt
Koordinator Ämnesgrupp Biobaserade Industriråvaror
SLU Partnerskap Alnarp 

Tel: 040-41 51 34, Mob: 070-417 1470

sven-erik.svensson@slu.se


Program

09.00 Frukostmingel
09.30 Välkommen från SLU och Biogas Syd
Biogasutveckling, trender och nya substrat på frammarsch.
Danmark: Bruno Sander-Nielsen, Danish Biogas Association
Tyskland: Professor Walter Stinner, German Biomass Research Center
 
Skåne och södra Sverige: Biogasboom i klimatklivet. 
Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne och Sabine Täuber, Biogas Syd
 
Biogassubstrat och hållbarhetskriterier - dos and donts. 
Hanna Hanning, Energimyndigheten

10.30 Lantbrukets restprodukter och vall - insamling, lagring och rötning: spaningar från forskning, demoprojekt och kommersiell etablering
Carina Gunnarsson, RISE - en syntes på forsknings- och demoprojekt kring lantbrukets restprodukter - fokus på halm
 
Bernd Verworner, German Biomass Research Center - fokus på betblast och samlagring & samrötning av betblast och halm
 
Mikkel Kiil, Vordingborg Biofuel: teknik och affärsmodell för storskalig rötning av halm
 
Emma Kreuger, LTH - samrötning av slam och halm
 
Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp: Ekologisk intensifiering av jordbruket för hållbart uttag av biogassubstrat


12.00 Lunch och tid att snacka


13.00 BSRC tar över stafettpinnen för uppstartsmöte av projektet Jordbrukets potential för att bidra till övergången till fossilfri industri i sydvästra Sverige

15.00 Slut

Relaterade sidor: