Någon bär en låda med färsk rödlök. Foto.
28 nov

Sten Broman salen, Grand Hotel, Lund

Livsmedelsplanering i en ny tid

seminarier, workshops |

Livsmedelsfrågor har fått förnyad aktualitet, inte minst på den kommunala nivån. Det handlar om att kunna hantera plötsliga kriser såväl som frågor kring samhällsplanering, miljö och folkhälsa. Sveriges lantbruksuniversitet SLU bjuder in representanter från kommuner i Skåne till en workshop om dagens och morgondagens utmaningar vad gäller att planera för ett hållbart livsmedelssystem. 

Syftet med workshopen är att identifiera viktiga utmaningar för kommuner, dela erfarenheter och goda exempel, presentera aktuell forskning och diskutera innovativa lösningar i policy och praxis som rör livsmedelssystemet. 

En omställning till ett hållbart livsmedelssystem som stöder människors och planetens hälsa är en viktig utmaning för svenska städer. Kommuner ansvarar för många områden som påverkar livsmedelssystemet, från upphandling, skolmåltider, stadsplanering, landsbygdsutveckling till avfallshantering och livsmedelssäkerhet. Att arbeta över avdelningsgränser och med olika aktörer i matsystemet är en central utmaning för att skapa en integrerad livsmedelsplanering.

Framväxten av kommunala livsmedelsstrategier och måltidspolicys visar att kommuner tar en aktiv roll när det gäller livsmedelsplaneringsfrågor men det finns ett behov av att bättre förstå hur strategier implementeras och anpassas till de lokala sammanhang de är tänkta för. 

För dig som jobbar med frågor som rör livsmedelsystemet på en kommunal nivå är det här en möjlighet att samverka med andra kommuner och forskare för att se hur livsmedelsplanering implementeras och utvecklas. Under workshopen varvas presentationer om aktuell forskning med kommunala exempel på livsmedelsplanering och de utmaningar och möjligheter som uppstår när de skall implementeras. På den efterföljande dialogworkshopen finns det möjligheter till öppna och fördjupande samtal om samverkansmöjligheter. 

Fakta

Tid: 2023-11-28 10:00 - 15:00
Ort: Lund
Lokal: Sten Broman salen, Grand Hotel
Arrangör: SLU Future Food och SLU Urban Futures
Sista anmälningsdag: 22 november 2023
Pris: Kostnadsfritt, men för att undvika matsvinn tas en administrativ avgift på 200 kr ut vid utebliven närvaro.

Program

10:00-10:20. Välkommen. Introduktion av SLU Future Food och SLU Urban Futures, och lansering av policy briefen Integrerad livsmedelsplanering.

Fredrik Fernqvist, universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle, SLU & Håkan Jönsson, gästprofessor i matstudier, SLU.

10:20-10:45. De regionala perspektiven på Skånes livsmedelssystem.

Jenny Bergsten, livmedelsstrateg på Region Skåne & Carlos Rojas Carvajal, livsmedelsstrateg på Länsstyrelsen Skåne

10:45-11:00 Fika

11:00-12:00. Diskussion 1: Behovet av integrerad livsmedelsplanering – hur kan vi bättre prioritera matfrågor i kommunalarbete och samarbeta för att verka proaktivt för ett hållbart livsmedelsystem?

Gruppdiskussioner 

12:00-13:00. Lunch

13:00-14:00. Diskussion 2: Det kommunala perspektivet på livsmedelsfrågor i Skåne – de viktigaste utmaningarna när det gäller livsmedelsplanering och utbyte av exempel på bästa praxis.

Gruppdiskussioner 

14:00-14:15. Kaffepaus

14:15-14:45. Plenarsession och takeaways från gruppdiskussionerna.

Alla

14:45-15:00. Identifiering av åtgärder att vidta för förbättrat samarbete kring integrerad livsmedelsplanering, nästa steg och avslutande kommentarer.

Fredrik Fernqvist & Håkan Jönsson