1 mar

Samlingsrummet Lomma bibliotek, Lomma

Föredrag: Kulturarvsväxter i vår köksträdgård

evenemang |

Genbankskurator Erik de Vahl berättar om den älskade men bortglömda potatislöken, vitlöken som medicinalväxt och de väldoftande örterna i kyrkokvasten, men även om hur det gick till när rabarbern kom till Sverige.

Erik de Vahl, köksväxtansvarig på Nationella genbanken i Alnarp, berättar om arbetet med att bevara kulturarvsväxter för framtiden och om några av de många växthistorier som beskrivs i boken om Sparrisuppropets växter som han skrivit tillsammans med Else-Marie Strese.

Programmet för odlad mångfald (Pom) genomförde under 2000-talets första decennium ett antal upprop för att med allmänhetens hjälp återfinna bevarandevärda sorter av trädgårdsväxter som försvunnit ur odling. De intressantaste fynden provodlades och valdes sedan ut att bevaras i Nationella genbanken vid SLU i Alnarp. Erik arbetar som genbankskurator på fälten där vårt levande gröna kulturarv bevaras, men Pom bevarade inte bara växtmaterialet, utan också berättelser och kunskap knutet till växterna.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79