1 jul

Trädgårdsföreningen i Göteborg, Göteborg

Rosenfest på Trädgårdsföreningen i Göteborg

evenemang |
Närbild av blomman hos rugosarosen 'Trollhättan'. Rosen är mörkt rosa.

Första lördagen i juli blir det rosenfest i Trädgårdsföreningen. I parken bjuds det på en lång rad föreläsningar och guidningar, flera med fokus på klonarkivsrosorna i parken.

Programmet för dagen


Lagerhusscenen (föreläsningar)

Portlandrosor, odlingsvärda och vackra – Maria Hjort – klockan 11.00

Lär känna en grupp gammaldags friska rosor med doft, vackra blommor, som dessutom blommar om och där sensommarfloret ofta är ännu vackrare än juniprakten. 

Förökning av rosor, hur gör man? – Anna Larsson – klockan 11.45

Anna Larsson är rosodlare från Alingsås. Sedan drygt 10 år förökar hon rosor, genom okulering, hemma på sin lilla rosplantskola. Hon kommer även att berätta om andra sätt, som man kan använda för att själv få fler av sina favoritrosor. Anna kommer även ha med sig rosor till försäljning.

Pom-rosor – Anna Lindqvist – klockan 12.45, fortsätter med Pom-guidning utomhus – klockan 13.00

Pom står för Programmet för odlad mångfald och kom till efter ett beslut i Sveriges riksdag år 2000 som ett verktyg för att bevara och nyttja landets kulturväxter och förverkliga konventionen om biologisk mångfald. Flera av de rosor som vi har i Göteborgs Rosarium har vi blivit tilldelade av POM och representerar de rossorter som uppkommit i vårt närområde och som odlats i mer än 50 år. De här rosorna fungerar som en offentlig backup till den nationella genbank som finns vid SLU i Alnarp.

Lilla Änggården och Trädgårdsföreningens gemensamma historia Daniel och Emilie från Göteborgs Stadsmuseum berättar – klockan 13.15

Vad är Lilla Änggården, och hur hänger den lilla gården vid Änggårdsbergen ihop med Trädgårdsföreningen? Och vad har kamelior med saken att göra? Detta är frågor Daniel Gillberg och Emilie Zachrisson från Göteborgs Stadsmuseum försöker att besvara i en föreläsning som kikar närmare på Lilla Änggårdens och Trädgårdsföreningens gemensamma historia.

Rosträdgården i Jonsered – Peter Svenson – klockan 14.15

Berättar om och visar bilder från den engelska rosträdgården i Jonsereds Trädgårdar. Peter Svenson var tidigare trädgårdsmästare i Göteborgs Rosarium och kom sedan att svara för slutlig design och förverkligande av Jonsereds trädgårdar. Parken är resultatet av ett ambitiöst återskapade av herrgårdsmiljöns trädgårdar från 1800-talet. Det är ett konkret exempel på hur vetenskap och omvärld kan förenas i ett kreativt utbyte och i omsorg om miljö och arkitektur.

 

Guidningar


Historisk vandring – klockan 11.00 

Trädgårdsföreningen i Göteborg är en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker. Följ med på en historisk vandring i vår kulturminnesmärkta park.
Samling framför Växthuset.


Rosguidning – klockan 12.00 och 13.30

Följ med parkens trädgårdsmästare på en doftfylld tur genom Rosariet och lär dig om olika sorters rosor, deras historia och skötsel.
Samling framför Växthuset.


Lär dig mer om Pom-rosor – klockan 13.00

Programmet för odlad mångfald (Pom) är en nationell satsning för att bevara och nyttja kulturväxter. I Göteborgs Rosarium odlas flera av de rossorter som uppmärksammats inom programmet. Parkens trädgårdsmästare guidar dig genom parken och berättar mer.
Samling framför Växthuset.


Paradis Perspektiv Pistill, sommarens trädgårdsutställning  – klockan 15.00

Sommarens trädgårdshistoriska utställning ”Paradis Perspektiv Pistill” är en del av 400 gröna år och stadens 400 års firande. Här gestaltas en rad olika tidsepoker och perioder i trädgårdshistorien, var och en med tidstypiska formelement och växtmaterial. Tidslinjegestaltningarna är ett samarbete med studenter från kandidatprogrammet Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, Göteborgs universitet.
Samling utanför Växthuset.


Honung från parken


Jannes Honung 11–15
Köp med dig en burk honung från Jannes många olika bisamhällen, Trädgårdsföreningens bin producerar en helt egen honung.


Kontaktinformation