20 sep

Uppsala

Föreläsning av Keith Paustian, innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap

seminarier, workshops |
Foto på Keith Paustian

Välkommen till en föreläsning med professor Keith Paustian, innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap 2022-23. Vid föreläsningen närvarar H.M. Konungen.

Tid: 20 september 2023, kl. 15.00-16.30
OBS! Platser måste vara intagna senast kl. 14.45.

Plats: Loftets hörsal, Duhrevägen 8, SLU Uppsala (campus Ultuna)

Anmälan: SLU-föreläsning: H.M. Konungens professur i miljövetenskap
OBS! Anmälan är obligatorisk och ska vara registrerad senast 13 september. Antalet platser är begränsat.

Program

Programmet hålls på svenska och engelska.

15.00-15.05     Välkommen (rektor Maria Knutson Wedel)

15.05-15.15     Presentation av professor Keith Paustian (professor Thomas Kätterer, institutionen för ekologi)

15.15-15.45     Reimaging agriculture: a new paradigm for soil health and climate change mitigation (professor Keith Paustian)

15.45-16.00     Miljöövervakning och forskning om skog och mark för uppfyllande av internationella åtaganden på miljöområdet (forskare Mattias Lundblad, institutionen för mark och miljö)

16.00-16.15     Swedish soil science in the new European science-to-policy agenda (professor Jennie Barron, institutionen för mark och miljö)

16.15-16.30     Frågestund ledd av professor Thomas Kätterer

Mer information

Kunglig miljöprofessur till SLU 

Fakta

Tid: 2023-09-20 15:00 - 16:30
Ort: Uppsala

Relaterade sidor: